Skip to main content

Ceos frias från anklagelser

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 15:16 CEST

Centrala etikprövningsnämnden friar Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, Ceos, vid Akademiska sjukhuset, från misstankar om olaglig forskning. Enligt nämnden har inget fel begåtts när viss information om patienter registrerats i en databas.

 – Vi har hela tiden hävdat att de registrerade patientuppgifterna syftade till att kvalitetssäkra verksamheten. Uppgifterna registrerades inom ordinarie patientjournalsystem. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård. Därför känns beslutet som en upprättelse, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och tidigare chef för Ceos.

I fem års tid har frågor om patientuppgifter i dataregister hos Ceos utretts av Datainspektionen, Landstinget i Uppsala län, Uppsala universitet, Etikprövningsnämnder lokalt och centralt samt Åklagarmyndigheten. Frågan har handlat om huruvida centret bedrivit forskning baserad på uppgifter i dataregistren utan etikprövning och adekvat samtycke från patienterna.

– Att alla utredningar nu lagts ner visar att inget fel eller olagligt begåtts på Ceos. Självfallet ska etikprövning ske innan nya forskningsprojekt startas i framtiden, säger Marco Scarpinatti Rosso, tillförordnad chef för Ceos och verksamhetschef inom akutpsykiatri.