Skip to main content

Kolesterolsänkande behandling minskar hjärtsjuklighet vid kronisk njursvikt

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:36 CET

Ungefär 25 procent av alla hjärtattacker, stroke och kärlvidgande operationer hos personer med kronisk njursvikt skulle kunna undvikas om dessa fick en kombinerad behandling som sänker kolesterolvärdena. Det visar resultaten av den största studien någonsin på njursjuka, den så kallade SHARP-studien. Totalt har cirka 9500 patienter i 18 länder medverkat, bland annat ett 40-tal vid Akademiska sjukhuset och drygt 200 patienter i Sverige.

– Detta är goda nyheter för patienter med kronisk njursvikt. Det var tidigare känt att patienter med normal njurfunktion gynnades av sådan behandling. Nu står det klart att kolesterolsänkande behandling har liknande effekt på svårt njursjuka, säger Bengt Fellström, professor och överläkare i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset, ledamot i styrkommittén för SHARP och huvudprövare för den svenska delen av studien.

Kronisk njursvikt drabbar en av tio personer. En viktig bakomliggande orsak är typ 1-diabetes. Njurpatienter löper hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke. Syftet med den aktuella randomiserade, kontrollerade njurstudien var att utvärdera de medicinska effekterna av aktiv behandling för att minska blodkolesterolet. Patienterna i studien hade minst en halvering av sin njurfunktion. En tredjedel var beroende av dialys. De delades slumpvis in i två grupper, en behandlades med en kombination av två aktiva substanser simvastatin och ezetimib, den andra fick placebo. I genomsnitt pågick behandling och uppföljning i nästan fem år.

– Ezetimib är en nyutvecklad substans som sänker blodfettshalten, bland annat genom att upptaget av kolesterol blockeras. Effekten blir en minskning av kolesteroltillförseln till levern och därmed lägre kolesterolnivåer. Simvastatin är ett så kallat statin som blockerar ett enzym som används i cellers kolesterolproduktion, säger Bengt Fellström.

Intressanta fynd, menar han är att de patienter som fick aktiv medicinering hade en sjättedel färre hjärtattacker, stroke och kärlvidgande ingrepp i hjärtat. Den kombinerade behandlingen sänkte det onda så kallade LSD-kolesterolet utan någon ökning av de biverkningar som traditionell statinbehandling kan ge. Enligt Bengt Fellström är de aktuella resultaten även intressanta för personer med normal njurfunktion.

 Mer information:

Bengt Fellström, professor och överläkare i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset, 0705-483170

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21