Skip to main content

​Ökad patientdelaktighet – fokus för internationell vårdkonferens på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 08:30 CEST

Bedside-rapportering är ett exempel på hur patienter kan bli mer delaktiga. Arbetssättet lyfts fram under en vårdkonferens på Akademiska sjukhuset 12-14 juni.

Bedside-rapportering och appar där patienterna skattar sin smärta. Det är två exempel på hur patienter kan bli mer delaktiga i vården som lyfts fram under en internationell konferens på Akademiska sjukhuset 12-14 juni. Då samlas sjukvårdspersonal, forskare och ledare från 11 länder för att diskutera, debattera och nätverka. Syftet är att sprida de senaste forskningsrönen om hur vården kan optimeras utifrån patientens behov.

– En färsk rapport från myndigheten för vårdanalys visar att svenska patienter är mindre delaktiga nu än tidigare trots den nya Patientlagen från 2015. En orsak kan vara att det saknas samsyn om vad delaktighet är. Eftersom ambitionen är att vården ska vara personcentrerad behövs mötesplatser som detta, där man sprider goda exempel och kan ge varandra inspiration, säger Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset.

Konferensen (9th International Learning Collaborative Conference & Summit) arrangeras av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med University of Adelaide (Australien). Den inleds med en paneldebatt måndagen den 12 juni där även politiker, tjänstemän och patientrepresentanter medverkar. Från Region Uppsala deltar bland andra Vivianne Macdisi (S) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen. Därefter följer workshops på olika teman.

Flera exempel på ökad patientdelaktighet från Akademiska sjukhuset lyfts fram. Ett sådant är bedside-rapportering inom bland annat kirurgen; ett nytt sätt för sjuksköterskor och undersköterskor att överrapportera patientinformation mellan pass, med patienten närvarande i stället för på expeditionen.

Även införandet av digitala system för att förbättra kommunikationen med patienterna diskuteras:

– En workshop handlar om ett projekt som planeras starta på akutmottagningen till hösten, där patienterna får möjlighet att skatta sin smärta via ett nyutvecklat system med en app som även kan användas som dagbok för att notera symtom. Det blir ett stöd i kontakten med vårdpersonalen och systemet ska också möjliggöra att patienten kan sätta agendan för samtalet med vårdpersonalen. På sikt är ambitionen att tekniken ska kunna användas inom fler verksamheter, exempelvis smärtcentrum och brännskadecentrum, berättar Åsa Muntlin Athlin.

Eva Jangland, klinisk lektor vid Uppsala universitet och verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset, menar att det är viktigt att höja blicken och lära av andra.

– Ett exempel är det forskningscentrum som universitetet och universitetssjukhuset i danska Ålborg etablerat tillsammans på sjukhusområdet med alla stödresurser, något som främjat tvärvetenskaplig, patientnära forskning, avrundar hon.

För mer information, kontakta:
Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig inom akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset samt medlem i styrgruppen för nätverket International Learning Collaborative (ILC),
telefon: 018-611 0176, e-post: asa.muntlin.athlin@akademiska.se

Eva Jangland, klinisk lektor i specialistsjuksköterskeprogrammet,Uppsala universitet och verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset,
telefon: 018-611 37 22, e-post: eva.jangland@surgsci.uu.se


FAKTA: Konferens om patientdelaktighet 

  • Konferensen 9th International Learning Collaborative Conference & Summit arrangeras 12-14 juni på Akademiska sjukhuset
  • Bakom konferensen står Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med University of Adelaide (Australien).
  • Målgruppen är framförallt sjukvårdspersonal, forskare och ledare inom hälso- och sjukvård.
  • Konferensen inleds med en öppen konferensdag med paneldebatt, föredrag och workshops. Därefter följer två mötesdagar för medlemmar i nätverket International Learning Collaborative (ILC) som arbetar med att utveckla modeller och vårdverktyg för att uppnå personcentrerad vård.


Media välkomnas att närvara första konferensdagen:
Måndagen den 12 juni klockan 8.30-16.30. Grönwallsalen, Ingång 70 (huvudentrén) Akademiska sjukhuset
Ingen föranmälan.

Medverkande från Uppsala:
Vivianne Macdisi, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen (S), Region Uppsala
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala
Åsa Muntlin Athlin, docent och forskningsansvarig vid verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset
Eva Jangland, klinisk lektor i specialistsjuksköterskeprogrammet ,Uppsala universitet och verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset
Marie Sjödin, chefssjuksköterska, Akademiska sjukhuset Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap, Mälardalens högskola och Uppsala universitet
Susanne Järhult, akutläkare, verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset
Elin Essemyr, specialistsjuksköterska, verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset.
Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet och vårdutvecklare Akademiska sjukhuset
Emelie Gustafsson, Martin Wohlin and Johan Wadsö, Symptoms Europe AB, Uppsala

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.