Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:37 CET

​Från 2014 till 2016 minskade trycksår hos inneliggande patienter på en geriatrisk vårdavdelning vid Akademiska från 45 till 15 procent. Främsta förklaringen anses vara ökat fokus på trycksår och satsningar på hjälpmedel som tryckavlastande madrasser. Nästa steg blir att förbättra informationen till patienter om hur de själva kan se risker och bidra förebyggande.

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2014 10:15 CET

SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår, en av de vanligaste vårdskadorna. Nu görs en satsning på Akademiska sjukhuset för att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga.

Nyheter 1 träff

Akademiska inför trycksårsronder som pilotprojekt

Nyheter   •   Nov 19, 2012 14:35 CET

Den 5 december startar Akademiska sjukhuset med trycksårsronder för att minska förekomsten av trycksår bland inneliggande patienter. Trots flera åtgärder har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Ronderna ska bli ett sätt att följa upp och stödja personalen i det praktiska trycksårsarbetet.

Bilder 2 träffar

Ökad patientmedverkan kan minska trycksår.

Ökad patientmedverkan kan...

Coachning till personalen och mer patientmedverkan kan minska trycksår. Ny studie inom geriatriken startar på Akademiska hösten 2016.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Johan Alp
Ladda ner
Storlek

2,54 MB • 7300 x 4867 px

Lena Gunningberg, Lena Gunningberg, vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet

Lena Gunningberg, Lena Gu...

Lena Gunningberg, vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Elisabeth Tysk
Ladda ner
Storlek

4,64 MB • 2592 x 3732 px