Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

Media-no-image

Pressmeddelande: Förberedelserna inför nybygge på Akademiska stoppas tillfälligt på grund av byggdamm

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:47 CEST

Pressmeddelande 2014-04-10 De sista delen i rivningen av BuP:s gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

Nytt mätinstrument ska ge färre vårdskador

Nytt mätinstrument ska ge färre vårdskador

Pressmeddelanden   •   2013-01-11 15:41 CET

Kunskapen om orsaker till vårdrelaterade infektioner (VRI) är bristfällig. Hittills har den enda möjligheten varit att övervaka smittor genom att följa antibiotikaresistenta bakterier som hittats i odlingsprover. Nu ska ett vassare mätverktyg tas fram i ett nationellt pilotprojekt där landstinget i Uppsala län medverkar tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Media-no-image

Samsyn i regionen kring hygienrutiner på neonatalkliniker

Pressmeddelanden   •   2012-11-16 11:04 CET

Rutinerna för screening av multiresistenta bakterier och hygienrutiner inom neonatalvården skiljer sig åt mellan landstingen. Vid ett regionmöte på Akademiska sjukhuset den 14 november enades företrädare om regler för bland annat besök, hantering av bröstmjölk och sondmatning.

Media-no-image

Färre patienter i Uppsala län drabbas av vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelanden   •   2010-12-20 11:47 CET

Landstinget i Uppsala län klarar sig bra i en nationell jämförelse när det gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner, VRI. Drygt var tionde inneliggande patient hade en sådan infektion hösten 2010 jämfört med 12 procent i våras och 11,2 procent hösten 2009. Det visar den nationella punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade måndagen den 20 december.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.