Skip to main content

BioBusiness Arena – ett ekosystem för smart förnyelse och globalt fokus

Nyhet   •   Jun 10, 2013 10:19 CEST

På Åkroken Science Park (ÅSP) har det under flera månaders tid jobbats för fullt med en VINNVÄXT-ansökan, vilken lämnades in till VINNOVA – Verket för innovationssystem - 6e maj. En stor grupp, med företrädare från t.ex. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun, har i hög grad varit delaktiga i arbetet och även regionens företag har visat ett stort engagemang. På bilden ser du Robert Nordin från ÅSP/Packbridge (tidigare Packaging Mid Sweden), Anders Larsson från Calaha och Agneta Lindemo Larsson från ÅSP, precis redo att trycka på knappen och skicka in ansökan.

Målet med ansökan är att få medel för att utveckla Biobusiness Arena (BBA). BBAs vision är att vara en global nod för bioekonomins förnyelse och målet är hållbar biobaserad tillväxt. Bakom visionen och strategin står både näringsliv, akademi och offentlighet samlade. Mycket finns redan på plats i form av starka företag, starka FoU-miljöer och starka nätverk mellan aktörerna. Resurserna från VINNVÄXT ska komplettera de delar som saknas och visa vägen till stärkt samproduktionsförmåga.

Den strategiska kärnan är att kombinera styrkor och resurser över bransch- och kompetensgränser för att skala upp och implementera biobaserade produkter, tjänster och affärsmodeller på en internationell marknad.

Kort sagt ska BBA verka för biobaserad tillväxt genom att tillföra såväl innovationskraft som finansiering och FoU. Som stöd till tillväxtprocessen ska en bättre och smartare samverkan utvecklas mellan de olika delarna i systemet.

BioBusiness Arena ska också vara accelerator för att öka svenskt exportvärde inom den biobaserade ekonomin. Sverige har uttalat att en långsiktigt hållbar utveckling kräver en övergång till en biobaserad samhällsekonomi. BBA är en resurs för att förverkliga detta. Framtiden för den globala biobaserade ekonomin är mycket god och BBA ska vara en viktig aktör i denna internationella utveckling.

Sundsvallsregionen, BBAs geografiska plattform, har under lång tid präglats av en biobaserad ekonomi, där kärnan är förädling av skoglig råvara till produkter för en internationell marknad. Kring denna kärna finns en mängd relaterade produkt- och tjänsteproducerande företag, FoU-miljöer och innovationsstödjande aktörer. Det finns starka relationer mellan aktörerna och många styrkor med internationell höjd. Tack vare regionens starka bioekonomiska historia innehåller BBA en unik kombination av styrkor och resurser anpassade för biobaserad tillväxt.

VINNVÄXT är avgörande för den fortsatta utvecklingen eftersom det tillför resurser, kunskap, erfarenhetsutbyten, stöd och öppnar dörrar till både nationella och internationella utvecklingsmöjligheter.

Om VINNVÄXT

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden.

De vinnande initiativen får 10 års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet.

I programmet ingår en rad stödjande aktiviteter som seminarier, träning/utbildning, erfarenhetsutbyte och forskning/kunskapsfördjupning.

Programmet har pågått sedan 2001. År 2003 utsågs tre vinnare, år 2004 fem vinnare och 2008 fyra vinnare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.