Skip to main content

Workshop: Förpackningens betydelse vid val av produkt

Nyhet   •   Jun 10, 2013 10:11 CEST

Den 22 maj ordnade Packbridge Norr (tidigare Packaging Mid Sweden) en workshop med målet att öka små företags förståelse för den stora roll som förpackningen spelar när konsumenter väljer produkter. Dagen samlade ett flertal lokala livsmedelsproducenter, varav många var anknutna till Västernorrlandsgården – en sammanslutning av småproducenter i Västernorrland som säljer lokaltillverkad mat (www.västernorrlandsgården.se).

Det övergripande temat för dagen var förpackning och design och fokus låg på kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

Dagen bjöd också på flera intressanta föredrag, bland annat pratade Kristina Brink, lektor i Grafisk design och programansvarig för kandidat- och masterprogrammet i Grafisk design och kommunikation på Mittuniversitetet, om just förpackningens betydelse vid val av produkt.

Robert Nordin och Mattias Bodell berättade om värdet av ”prototyping” när man tar fram en ny produkt och om hur rätt kompetens, metodik och utrustning kan bidra till att snabba på processen från idé till färdig förpackning.

Amanda Magnusson från Livsmedelsakademin i Lund deltog via Skype med intressant information om hur lokala livsmedelsproducenter samverkar i Skåne och hur Livsmedelsakademin tillsammans med Packbridge (www.packbridge.se) har byggt upp en plattform för Open Innovation för att stärka och stödja de båda organisationernas medlemmar.

De närvarande företagen presenterade sina förpackningsutmaningar och alla deltagare kunde bidra med förslag och lösningar.  På så sätt uppstod en anda av Open Innovation, där alla närvarande både kunde ge och ta, vilket ledde till många kreativa inspel och nya insikter.

En uppföljning är planerad till hösten och har du frågor kring den eller den workshop som genomfördes, hör gärna av dig till Robert Nordin, 070-379 40 19, robert.nordin@akroken.se.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy