Skip to main content

Blå Studion - en unik utvecklingsverkstad som ger företag nya möjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 15:22 CET

I november invigdes Blå Studion på Grönborgs i Sundsvall. Blå Studion är en unik utvecklingsverkstad där workshops, prototyping och produktutveckling kan ske direkt i studion. Bakom initiativet står Packaging Mid Sweden och Design i Västernorrland. 

- Blå Studion är ett viktigt led i vårt arbete med att ta fram både utrustning och en metodik för att snabbt och strukturerat kunna utveckla nya prototyper tillsammans med företag och universitet. I Blå studion satsar vi på att driva utvecklingen av nya produkter för framtidens marknader, säger Magnus Viström, utvecklingsledare Packaging Mid Sweden. 

En del av det utvecklingsarbete som regionens större företag idag lägger i andra delar av landet kan genom Blå Studion istället genomföras i Sundsvall. Mindre företag får också möjligheten att jobba mer aktivt med sin egen produktutveckling. 

- Vi behöver den här typen av kreativa rum i Sundsvall. Blå Studion är ytterligare en pusselbit i arbetet för att göra vår region till ett centrum för design, utveckling och innovation, säger Bengt Sandström, vd Design i Västernorrland.

Blå Studion kommer att användas för workshops och som verkstad för utveckling av nya produkter. En speciell workshopmetodik används för att skapa nya idéer och koncept, som direkt i studion kan vidareutvecklas till en första prototyp. Bland kompetenser och utrustning som är kopplade till studion finns industridesign, förpackningslogistik, förpackningskonstruktion (CAD) och en fotostudio. Flera designföretag, Mittuniversitetets lärare, forskare och studenter finns i nära anslutning och kan engageras i det kreativa arbetet. I studion finns det även möjlighet att genomföra tester och användarstudier.

Packaging Mid Sweden är ett innovationskluster i Number One Forest Industry Network och består av ett trettiotal företag och organisationer. Klustret strävar efter produkt- och tjänsteförnyelse inom området framtidens förpackningar. Design i Västernorrland har till uppgift
att bearbeta be­fintliga företag och organisationer för att de ska integrera industridesign i sina verksamheter. Design i Västernorrland verkar för att nå en hög designmognad bland företag och organisationer inom Västernorrlands län.

Number One är ett nätverk av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen. Vår bas finns i Mittsverige, men vi arbetar gränslöst och kreativt med att skapa gemensam nytta för våra medlemmar. Utveckling, tillväxt och konkurrenskraft är våra mål och drivkrafter. Åkroken Science Park är nätverkets nav.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy