Skip to main content

Nu är studenterna till Number One Forest Industry Networks traineeprogram utvalda!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 07:07 CEST

Vi är stolta och glada över att kunna presentera de traineer som har blivit utvalda att vara med i vårt traineeprogram som startar till hösten. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products. Programmet samordnas av Number One och Processum och är en 18 månader lång utbildning med lön. Målet är att ge traineerna en bred kompetensplattform inför framtida val och en unik möjlighet att bygga nätverk inom de företag som medverkar.

Utbildningen varvar teori och praktik och traineerna tilldelas även en företagsspecifik mentor. Mellan varje praktikperiod kommer traineerna dessutom att ha veckolånga seminarieomgångar, där de bland annat får möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter och funderingar. Efter cirka 15 månader ges traineerna möjlighet att, utifrån företagens behov och den egna utvecklingspotentialen, söka aktuella tjänster.

Av cirka 80 sökande valdes 12 personer ut till ett urvalsseminarium som bestod av både individ- och gruppövningar. Under en intensiv dag bedömdes de sökande av företrädare från de företag som deltar och flera av företagsrepresentanterna uttryckte att det var väldigt nöjda med ansökningarna och kompetensnivån hos de personer som var med på seminariet.

I vår jobbannons efterfrågades fyra innovativa lagspelare som vill göra skillnad och vara med och skapa en grön framtidsindustri i Mittsverige. Människor som vågar utmana och har ett affärsdriv. De fyra traineer som till sist valdes ut är:    

Tomas Gardfors, 26år, Civilingenjör kemiteknik  
Samer Nameer, 27år, Civilingenjör kemiteknik   
Ami Karlsson, 25år, Civilingenjör kemiteknik   
Maria Sundberg, 26år Civilingenjör energiteknik   

Den formella kompetens som efterfrågades från företagens sida var främst nyutexaminerad civilingenjör eller motsvarande, gärna med inriktning mot kemi/kemiteknik, teknisk fysik eller maskin. Det viktigaste var dock att hitta rätt individer. De deltagande företagen är på jakt efter viktiga framtida medarbetare, gärna specialister och/eller ledare i respektive organisation. Genom traineeprogrammet bidrar vi med ett flertal kompetenta akademiker och vi ser programmet som en viktig del i att förnya skogsbranschen.

Traineeprogrammet är ett resultat av diskussioner med ett antal av Åkroken Science Parks medlemsföretag och upplägget är hämtat från det framgångsrika traineeprogram som genomfördes i Örnsköldsvik 2008, under ledning av Processum. De sistnämnda kommer framförallt att ha en rådgivande roll i höstens program, men fungerar även som kontakt för de traineer som kommer att sitta i Örnsköldsvik. Programmet kommer att drivas i projektform där Åkroken Science Park är projektägare och de medverkande företagen finansiärer. 

För mer information kontakta:

Tomas Widenfalk
Projektledare, 073-275 13 50
tomas.widenfalk@akroken.se

eller Lisa Fagerström
Projektkoordinator traineeprogrammet, 073-536 43 23
lisa.fagerstrom@akroken.se

Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus, arbetar vi strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Våra kreativa mötesplatser skapar möjligheter – till nya relationer, nya innovationer och gemensam nytta för nätverket. Number One består av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy