Skip to main content

Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder

Evenemang

01
FEB
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
  -

När svenska kommuner bygger nya badhus blir det ofta dyrt. Enbart byggkostnaden blir i regel tiotals, ibland hundratals, miljoner kronor högre än de ursprungliga uppskattningarna visade. Det är en av slutsatserna i Philip Lerulfs nya rapport "Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder" där sammanlagt nio badhusprojekt i främst Skåne och Mälardalen granskas. Resultatet av genomgången pekar på flera tendenser när kommuner renoverar eller bygger nytt.

- Ambitioner om att "sätta kommunen på kartan" trollbinder lokala beslutfattare på bekostnad av en ansvarsfull hantering av de gemensamma skatteresurserna

- Bristande omvärldsbevakning riskerar att skapa en betydande överetablering av badanläggningar

- Byggkostnaderna blir ofta två-tre gånger högre än vad de initiala uppskattningarna visade

- Driftskostnaderna blir ofta oväntat höga och har i vissa kommuner föranlett diskussioner om skattehöjningar

- Det finns exempel på när kommuner planerat för nedskärningar inom skolan samtidigt som de beräknade byggkostnaderna för det nya badhuset rusat i höjden

Under den närmaste tioårsperioden kommer en stor del av Sveriges kommunala simhallar att behöva renoveras eller ersättas med nya anläggningar. Det handlar om stora summor, de samlade renoverings- och byggkostnaderna lär räknas i flera miljarder kronor. Bristerna i de badhusprojekt som granskas i rapporten "Badhusboom!" bör stämma till eftertanke. I en tid när politiker måste lära sig att prioritera mellan olika verksamheter för att få pengarna att räcka till är det orimligt att kostnaderna för nya badanläggningar tillåts skena iväg på det sätt som rapporten visar.

Rapporten "Badhusboom!" presenteras onsdagen den 1 februari och följs av en paneldiskussion i ämnet. Vilka skäl ligger bakom beslutet att bygga ett nytt påkostat badhus? Vilka konsekvenser får projekten för övrig kommunal verksamhet? Är det rimligt att gemensamma skattemedel används till äventyrsbad och konstgjorda stränder i stället för till ändamålsenliga simhallar?

Medverkande i panelen: Philip Lerulf, rapportförfattare, Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting, Madeleine Sjöstedt (FP), kulturnämnden i Stockholm stad.

Moderator är Peter Wennblad, pr-konsult och tidigare redaktionschef på Gotlands Allehanda.

Välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget