Skip to main content

Hotad frihet: Välkommen till ett spännande samtal om frihet och multikultur.

Evenemang

28
SEP
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
  -

Några av vår tids mest brännande och känsliga frågor handlar om rätten att bära slöja, tvångsäktenskap, religionens politiska roll, medborgarskapstest och språktest. Men priset för att diskutera och provocera kan vara högt, som för Salman Rushdi, Fadime Sahindal, Kurt Vestergaard och Lars Vilks. Och det som upplevs som provocerande för den ene är en självklar rättighet för den andre. Individers fri- och rättigheter hotas upprepade gånger i religionens och kulturens namn.

I boken Till frihetens försvar - en kritik av den normativa multikulturalismen skriver Dilsa Demirbag-Sten och Per Bauhn om toleransens gränser, om huruvida öppenhet för andra kulturer per automatik betyder att kulturella olikheter alltid ska bejakas, och om skillnaden mellan religionskritik och hets mot folkgrupp.

Välkommen till ett spännande samtal om frihet och multikultur.

Samtalsledare är Fredrik Johansson från Timbro.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget