Skip to main content

Ny bok: Stärkta - men inte starka

Evenemang

24
AUG
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
  -

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark?

Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad juridiken. Men på senare år har det skett flera förändringar. Den senaste grundlagsreformen har på olika sätt stärkt ett oberoende rättsväsende.

Samtidigt har rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Bilden av det svenska rättsväsendets ställning är inte entydigt positiv.

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, har i skriften Stärkta – men inte starka. Om domstolars konstitutionella ställning granskat de senaste grundlagsreformerna.

Kommenterar gör Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet och Henrik von Sydow, riksdagsledamot (M), båda ledamöter av Grundlagsutredningen.

Moderator är Paulina Neuding, chefredaktör Neo.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget