Skip to main content

Pressinbjudan: Allmänheten mogen för privatfinansierad välfärd – hänger politiken med?

Evenemang

10
FEB
Timbro, Kungsgatan 60, plan 2, Stockholm (Frukost serveras från 08.00) Anmälan på www.timbro.se senast 6 februari
  -

”Gemensamt finansierad välfärd” råder det kompakt politisk enighet om, från höger till vänster. Den välfärdspolitiska konflikten har hittills handlat om vem som ska få utföra tjänster som det offentliga betalar.
Men hos medborgarna tycks inte detta vara välfärdsdiskussionens enda dimension. I en färsk undersökning från Novus Opinon, på uppdrag av Timbros välfärdsprogram, visas ett förvånansvärt starkt stöd bland allmänheten för tanken på att framtidens välfärd, i större utsträckning än i dag, behöver finansieras med privata medel.
Utöver vad som tidigare har publicerats av denna undersökning kommer vi på seminariet att visa vilka betydelsefulla skillnader som finns mellan medborgarna: främst gäller det åldersgrupper (där skillnaderna är ganska stora), partisympatier och yrkessektorer. Utöver inställningen till privat finansiering och försäkring generellt kommer vi att presentera allmänhetens syn på vilka åtgärder som bäst bedöms kunna öka kvaliteten inom välfärden.

Frågan, bl a för seminariet nu, är om politiken kan hänga med på det och vad som i så fall krävs.

Arne Modig, konsult och affärsområdeschef på Novus Opinion, och den som genomfört undersökningen, kommer att visa hur stödet för en privat finansierad välfärd, t ex genom försäkringar inom vård och omsorg, faktiskt ser ut i Sverige i dag.
Pär Henriksson, kommunikationschef på Moderaterna, kommer att kommentera om detta är något önskvärt eller realistiskt att bygga och förmedla ett politiskt budskap utifrån.
Efter dessa båda inledningar är ordet fritt för alla att diskutera: finns det en beredskap för radikalare förändringar på välfärdens område än vad som verkar politiskt möjligt och vad betyder i så fall det?

Samtalet leds av Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärds- & reformstrategiprogram.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget