Skip to main content

Pressinbjudan: Välkommen till frukostmöte: Christopher Snowdon, författaren till den omtalade boken Jämlikhetsbluffen, på besök i Stockholm.

Evenemang

22
SEP
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm / För anmälan och mer information kontakta philip.lerulf@timbro.se
  -

Välkommen till frukostmöte: Christopher Snowdon, författaren till den omtalade boken Jämlikhetsbluffen, på besök i Stockholm.

När Jämlikhetsanden landade på de svenska bokdiskarna i början av året hyllades boken av en nästintill enig kritikerkår. Budskapet om att jämlika samhällen är hälsosammare och bättre än ojämlika tycktes bekräfta den världsbild som många på vänsterkanten länge närt och slutsatserna ansågs vara för bra för att granska.

Men trots detaljerade tabeller och invecklade diagram fick boken också hård kritik från forskarhåll. I boken Jämlikhetsbluffen har journalisten Christopher Snowdon granskat de datakällor som Richard Wilkinson och Kate E. Pickett använder i Jämlikhetsanden. Snowdon visar effektivt att författarna i sin iver att bevisa sin tes har jämfört äpplen och päron, och uteslutit siffror som talar emot deras tes.

Timbro har inför årets bokmässa i Göteborg försökt att ordna ett panelsamtal mellan en av Jämlikhetsandens författare, Richard Wilkinson, och Christopher Snowdon. Tyvärr har Wilkinson genom sitt förlag tackat nej till alla våra inviter. Därför har vi nu nöjet att bjuda in intresserade till ett frukostmöte där journalister, ledarskribenter och bloggare får möjlighet att träffa och prata med Christopher Snowdon innan boktåget rullar i riktning Göteborg.

* Christopher Snowdon är journalist, författare och researcher.