Skip to main content

Borgerlighetens betydelse på landsbygden underskattad

Nyhet   •   Feb 10, 2011 11:05 CET

Borgerlighetens betydelse på landsbygden underskattad

Landsbygden är röd och staden blå. Så heter det ofta i debatten. Men Hanna Wagenius, centerpartistisk debattör, håller inte med om beskrivningen. I rapporten Från Funäsfjällen till Falkenberg, som presenterades på Timbro på onsdagen, lyfter hon fram flera småkommuner där traditionellt borgerliga värderingar står mycket högt i kurs.

Begreppet borgerlighet kopplas ofta till stadens puls och brus. Motsatsen är den tröga och bidragsberoende landsbygden. Hanna Wagenius, som själv har vuxit upp i en mindre ort, vill i sin rapport ge en annan bild av landets småkommuner.

- I alla de småorter jag besökt är jordmånen för borgerliga värderingar mycket god. Flit, företagsamhet och personligt ansvar är sådant som förenar, från Furunäsfjällen i norr till Falkenberg i söder, sade Hanna Wagenius.

Erik Laakso, socialdemokratisk debattör som medverkade i panelen, höll med om att bilden av landsbygden ofta är missvisande. Däremot tyckte han inte att företagsvänliga kommuner nödvändigtvis måste vara borgerligt styrda och nämnde Örnsköldsvik, Sigtuna och Tierp, samtliga S-styrda.

- Alla dessa orter är tydliga exempel på framgångsrika socialdemokratiskt styrda kommuner. Precis som i de kommuner som Hanna Wagenius tar upp har man i dessa orter förstått värdet av att underlätta företagandet och undanröja onödig byråkrati och administration, sade Erik Laakso.

Pär Henriksson, tidigare kommunikationschef på Moderaterna och numera konsult på JKL, tyckte att rapporten pekade på en övergripande förändring i samhället, den allt viktigare roll som de små företagen spelar för utvecklingen. Att inse detta handlar i mycket liten utsträckning om vilket parti du tillhör, ansåg han. I lokalpolitiken är den enskilde politikerns betydelse svår att överskatta.

- All politik handlar om att vara relevant där man är, men också att kunna bära ett förtroende. Det är detta som förklarar att det kan vara så stora skillnader mellan stödet för samma parti i två kommuner som ligger invid varandra. Det är viktigt att ha bra personer i den lokala politiken för att man ska förmå att utveckla kommunen, sade Pär Henriksson.

För att främja utvecklingen och ge utrymme för nya arbetstillfällen att växa fram efterlyser Hanna Wagenius bättre förutsättningar för företagande.

- Skatter, avgifter men också onödig byråkrati är exempel på hinder som håller tillbaka företagsamheten, sade hon.

Erik Laakso var övertygad om att arbetsgivaravgifterna spelar roll för sysselsättningen och företagens vilja att anställa och växa, men att de blir viktiga först i ett senare skede när företagen väl har etablerat sig.

Pär Henriksson var inte övertygad om att en sänkning av arbetsgivaravgifterna var den bästa metoden för att underlätta företagande och jobbskapande, inte minst eftersom han menar att de står för en alltför stor del av statsbudgeten. Däremot ska inte andra skattesänkningar uteslutas.

- Jag tror att värnskatten och marginalskatterna skulle ligga före i raden av förändringar, sade Pär Henriksson.

För att se seminariet klicka här

För att ladda ned rapporten klicka här

För att läsa Hanna Wagenius artikel i Expressen klicka här