Skip to main content

Dubbelt så bra välfärd till samma kostnad möjlig

Nyhet   •   Okt 22, 2010 16:07 CEST

Kan välfärdens kvalitet höjas utan att nya pengar tillförs? Ja, det menar socialdemokratiskt styrda Södertälje. Genom att effektivisera arbetsmetoderna i vardagen har kommunen på ett par års tid fått ut mer välfärd för skattepengarna. Arbetssättet, som går under namnet Lean och som ursprungligen kommer ifrån bilindustrin, har dessutom ökat fokuseringen på medborgaren och stärkt respekten för medarbetarna.

Timbro, Arena Idé och Södertälje kommun ordnade på torsdagen ett gemensamt seminarium om hur välfärden kan bli bättre. Diskussionen kom snabbt att handla om hur sjukvården kan bli effektivare.

Magnus Lord, civilingenjör, civilekonom, läkare och tills nyligen strategichef vid Skånes universitetssjukhus, var kritisk till den centraliseringsiver och förkärlek till stordriftslösningar som finns i svensk sjukvård.

– Ta Skånes universitetssjukhus som exempel. Varje dag skickas 23 ton tvätt från Lund och Malmö till ett centralt tvätteri i Kristianstad. Detta är så klart inte rimligt. Men det är resultatet av ett tankesätt som har präglat svensk sjukvård ända sedan mitten av 1900-talet, sade Magnus Lord.

För att effektivisera sjukvården och få ut mer välfärd för skattebetalarnas pengar pekar Magnus Lord på forskning från bland annat Japan. Enligt honom finns det två åtgärder som är nödvändiga för att en organisation ska fungera.

– Man måste optimera flödena i verksamheten så att medarbetarna arbetar så effektivt som möjligt. Dessutom måste man lägga grunden för ett självförbättrande system. Det innebär i korthet att erkänna att det är de människor som sköter arbetsuppgifterna i vardagen som också är de som är bäst på att lösa problem som förr eller senare uppstår, menade Magnus Lord.

Arbetssättet Lean bygger på två bärande principer. Den första, oavsett det handlar om offentlig administration eller sjukvård, är att sträva efter att korta ledtiderna. Det innebär att se till att varje led i en arbetsprocess sker i tät följd och att olika ärenden inte blir liggande under långa tider.

Petri Korjonen, utvecklingsledare inom försörjningsstödet i Södertälje kommun, och Camilla Nilimaa, personalekonom, även hon kommunalanställd i Södertälje, gav ett talande exempel. När en medborgare ansöker om ekonomiskt stöd och hjälp med att hitta ett nytt arbete är det ofta en process som tar flera månader. Under den tiden upprättas i snitt sju handlingsplaner där personens svagheter och behov kartläggs. Lean handlar om att rensa bort den typen av dubbelarbete och korta handläggningstiderna. I den arbetssökandes fall kan det handla om att tilldelas en handläggare som är ansvarig och som följer ärendet från början till slut.

Det andra bärande benet i Lean handlar om att åtgärda de problem som uppstår i verksamheten så snart de upptäcks. Det förekommer ofta i offentlig verksamhet att samma fel begås upprepade gånger utan att någon reagerar. Svaret på den utmaningen är enligt Magnus Lord att medarbetarna får betydligt större möjligheter att påverka sättet verksamheten är utformad på.

Inspirationen till Lean kommer ursprungligen från Toyota och Scania. Magnus Lord är dock noga att poängtera att han inte vill att sjukvården ska kopiera bilindustrins arbetsmetoder. Det är sättet att tänka som han vill att sjukvården ska ta efter.

Robert Kusén, chef på Växthusenheten i Södertälje kommun och drivande i arbetet med att införa Lean i kommunens verksamhet, nickade instämmande.

– Lean är inte ytterligare ett antal verktyg. Lean är ett sätt att förhålla sig till verksamheten som är baserad på en värdegrund där medborgaren sätts i första rummet och medarbetarna respekteras för sitt engagemang, sade Robert Kusén.

Han fick medhåll av Anders Lago (S), ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje.

– Lean är ett sätt att få pengarna att räcka, men också ett sätt att engagera medarbetarna i kommunen, sade Anders Lago.

Se hela seminariet i efterhand