Skip to main content

Ny rapport: Försvaret i medierna

Nyhet   •   Nov 25, 2010 14:58 CET

Vilka politikområden är viktiga i valet? När SR/Sifo ställer frågan till svenska folket finns inte försvaret med bland de 19 rätterna på den politiska menyn. Men är försvarspolitiken verkligen så oviktig att frågan inte ens är värd att ställa? Att döma av resultatet i Opinon 2009 tycker i alla fall inte väljarna det. 45 procent av de tillfrågade svarade att de har ett ganska stort eller mycket stort intresse för försvaret. Omräknat i antal väljare utgör de 15 procent som bryr sig mycket om försvaret en miljon personer i gruppen 18-74 år.

Rapporten består av två delar. I den första granskas debatten på tidningarnas ledarsidor i samband med Folk och Försvars rikskonferenser i Sälen 2008–2010, med fokus på försvarspolitiska vägval. Hur ser man på hotbilden? Är den svenska försvarsförmågan tillräcklig? Behöver den nationella dimensionen stärkas?

I den andra delen redovisas en enkät omfattande ledar-, debatt- och nyhetsredaktioner vid de största tidningarna samt ledande etermedier och nyhetsbyråer. Enkäten ger svar på hur man ser på försvarets tyngd i det redaktionella arbetet, och särskilt Sverigedoktrinens relativa vikt. Alltså policy och därmed prioritering. Kort sagt: Är försvaret viktigt för medierna?

Bifogade filer

PDF-dokument