Skip to main content

Janerik Larsson: Framtiden i USA är ljus

Nyhet   •   Feb 05, 2010 15:31 CET

Den amerikanska drömmen kommer även framöver att prägla unga amerikaners ambitioner och livsval. Det menade Janerik Larsson, vice vd i Svenskt Näringsliv och amerikakännare, när han och USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, pratade om USA:s framtid vid ett lunchseminarium på Timbro på fredagen.

I sin bok Överlever den amerikanska drömmen? tecknar Janerik Larsson bilden av USA som ett i grunden konservativt samhälle. Det amerikanska samhällssystemet är komplext och genomgripande förändringar är svåra att genomföra, något som har blivit tydligt för de som har följt president Obamas idoga försök att reformera det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet. Det är, för att använda Janerik Larssons ord, ”lätt att uträtta ingenting”.

- Men vi måste samtidigt förstå att det är själva syftet med systemet. Förändringar kräver samsyn och att de två stora partierna är beredda att samarbeta, sade Janerik Larsson.

I svenska nyhetsmedier har valet av Barack Obama ofta framställts som ett ideologiskt skifte. Det stora stöd som väljarna visade för demokraterna har framställts som ett uttryck för att den amerikanska opinionen sakta vänder och att allt fler i befolkningen nu efterlyser en i någon mån mer ”europeisk” inställning till politikens möjligheter att åstadkomma samhällsförändringar, exempelvis i inställningen till välfärdsstaten.

Janerik Larsson delar inte den åsikten och menar att många bortser ifrån att det finns och troligtvis alltid kommer att finnas grundläggande skillnader mellan Europa och Sverige, å ena sidan, och USA, å andra sidan, i synen på staten och dess roll i medborgarnas liv.

- Den amerikanska drömmen är individuell, ja till och med en familjedröm, och inte en vision för staten eller nationen i likhet med den om det svenska folkhemmet. Det är en uppfattning som de flesta amerikaner håller med om, sade Janerik Larsson.

Trots att USA har ställts inför en rad svåra utmaningar på senare år är Janerik optimistisk inför framtiden. Han är övertygad om att den amerikanska drömmen, den om ett samhälle där varje initiativrik människa som vill ska ha möjlighet att kunna skapa sig välstånd och lycka, kommer att bestå. Kanske ger opinionen honom rätt. I en opinionsundersökning som New York Times genomförde i maj 2009 svarade 75 procent att de antingen redan hade uppnått den amerikanska drömmen eller att de åtminstone skulle lyckas uppnå den under sin livstid.

Matthew Barzun, USA:s ambassadör i Sverige sedan fem månader, höll med Janerik Larsson och delade flera av hans slutsatser. Däremot var han inte övertygad om att USA i grunden är ett konservativt samhälle. Han ville istället lyfta fram bilden av USA som ett förändringsbenäget och progressivt land.

-  Vårt samhälle består av idealister och innovatörer. Dessutom är vi i grunden tondöva för olika ideologiska doktriner. Det är utmärkande för oss amerikaner, sade Matthew Barzun.

Klicka här för att se hela sändningen