Skip to main content

Mats Odell: ”Byråkratiexplosionen lite av ett wake-up call”

Nyhet   •   Feb 08, 2010 13:09 CET

Kommunminister Mats Odell välkomnade rapporten ”Byråkratexplosionen” när den presenterades vid ett frukostseminarium på Timbro på måndagen. Han tror att dess slutsatser redan har fått betydelse ute i kommunerna.

Det blev en stundtals het och engagerad debatt när Johan Kreicbergs rapport ”Byråkratexplosionen – hur kommuner och landsting använder ökade resurser” presenterades. I studien visar Johan Kreicbergs, som är utbildad nationalekonom, med hjälp av statistik från SCB att andelen administratörer ökade mer än sex gånger så snabbt som den samlade sysselsättningsökningen i Sverige åren 2001-2007. I landstingen var ökningen av administratörer ”bara” mer än dubbelt så stor som den totala sysselsättningsökningen.

Det är givetvis bra att läkare inte behöver hålla på med pappersarbete. Men vi skulle i större utsträckning behöva fundera över och diskutera varför antalet administratörer har ökat på det här explosionsartade sättet. Någonstans måste vi föra en diskussion om vilken nytta vi egentligen får för våra skattepengar, sade Johan Kreicbergs.

Håkan Sörman, vd på organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, höll inte med och menade att det inte går att mäta byråkratins omfattning enbart genom att räkna antalet administratörer.

Vi ska givetvis inte ha fler administratörer än nödvändigt, men administratörer behövs för att verksamheten ska fungera effektivt, sade Håkan Sörman.

Kommunminister Mats Odell välkomnade Johan Kreicbergs rapport och menade att den fyller ett tomrum.

- Den här rapporten är väldigt nyttig, för den blir lite av ett benchmark. Den har varit lite av ett wake-up call på något sätt och har fått många att verkligen studera olika alternativ innan tas ute i de kommunala församlingarna. Jag tror att man frågar sig om ytterligare en administratör verkligen behövs när nyanställningar kommer upp på tal, sade Mats Odell.

Klicka här för att se hela frukostseminarium