Skip to main content

Ny rapport: Divergens eller konvergens? Medierna och mediepolitiken

Nyhet   •   Nov 25, 2010 14:53 CET

Teknikutvecklingen och underhållningsestetikens utbredning förändrar medielandskapet i många länder. Har politiken en roll och i så fall vilken?

Betyder det något att vi har en borgerlig Alliansregering i stället för en progressiv, rödgrön regering?

Vad står på Alliansens medieagenda under den kommande mandatperioden? Klarar public service de nya utmaningarna?

Mats Johansson (M), tidigare pol chef i Svenska Dagbladet, har ställt frågor och skissat på svar i denna rapport.

Mats Johansson är journalist sedan 1966. Skrev sina första artiklar i tidningen Dagbladet (S) i Sundsvall. Sedan dess redaktör i ett halvdussin tidningar, senast som pol chefredaktör i Svenska Dagbladet (2000–2003). Styrelseledamot i Sveriges Radio och Sveriges Television 1992–1999. Ingick i senaste Presstödsutredningen (2006). Riksdagsledamot (M), i kulturutskottet 2006–2010, nu utrikesutskottet. Har utgivit ett halvdussin böcker. Medlem av PEN-klubben och Publicistklubben.

Bifogade filer

PDF-dokument