Skip to main content

Ny rapport om integrationspolitikens brister

Nyhet   •   Okt 27, 2010 10:07 CEST

Svensk integrationspolitik har misslyckats. Det tar åratal för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och många invandrare riskerar att fastna i livslångt bidragsberoende. ”Nyanlända människor på flykt undan krig och förföljelse hänvisas till förhållanden som aldrig skulle accepteras om de gällde andra grupper”, säger Markus Uvell, vd på Timbro och initiativtagare till en ny antologi, Integrationens utmaningar, som presenteras i dag.

I Integrationens utmaningar har fem namnkunniga borgerliga skribenter utvecklat sina tankar om den svenska integrationspolitiken. Heidi Avellan, Thomas Gür, Frida Johansson Metso, Sakine Madon och Paulina Neuding beskriver i sina respektive texter hur den förda politiken borde förändras. Timbro vill med skriften bidra till att bryta med en integrationspolitik som fungerar allt sämre.

– Den som hittills har velat diskutera integrationspolitikens problem har riskerat att framställas som invandringsfientlig. Jag hoppas att vi genom att diskutera den förda politikens brister kan bryta det tankeförbudet. Målet måste vara ett samhälle där integrationen fungerar och vi bättre tar till vara det invandringen har att erbjuda, säger Markus Uvell. 

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, skriver under rubriken ”Svenskhet – en framgångssaga” om begreppet svenskhet och skärskådar det Orwellska nyspråk som präglar integrationsdebatten. Dessutom argumenterar hon för en integrationspolitik byggd på gemensamma värderingar: demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet och rätten att som individ välja sitt liv.

Thomas Gür, företagare och skribent, kritiserar att integrationsproblem ofta beskrivs som resultatet av kulturkrockar och kulturella motsättningar istället för som följden av allvarliga tillkortakommanden i svensk vardagspolitik.

Frida Johansson Metso, ordförande för Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, vill se en politik med lägre murar. Hon hävdar bestämt att det nuvarande svenska flyktingmottagandet gör driftiga personer sjuka. Frida Johansson Metso tror att dagarna är räknade för välfärdssamhällets strikt reglerade invandringspolitik.

Sakine Madon, redaktör på Newsmill och skribent i Expressen, skriver om identitetspolitik. Hon menar att positiv särbehandling på grund av till exempel etnicitet inte är någon bra grund för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Istället för att lägga pengar på integrationsprojekt och meningslösa politiska åtgärder ”för integration” borde politikerna satsa på skola, ordning och reda och infrastruktur.

Paulina Neuding, chefredaktör för det liberala samhällsmagasinet Neo, resonerar om de konkreta problem som finns i utsatta bostadsområden. Paulina Neuding, som själv har släktingar bosatta i Rosengård, efterlyser en debatt om invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, för att måna om att Sveriges gränser förblir öppna.

Ladda ner rapporten här