Skip to main content

Nya idéer i debatten om socialförsäkringssystemet

Nyhet   •   Feb 21, 2011 16:28 CET

Timbros skuggutredning ska bidra med nya perspektiv i diskussionen om framtidens socialförsäkringar. I samband med att den första skuggrapporten i serien presenterades vid ett seminarium möttes Patrik Hesselius, ansvarig skuggutredare, Roger Mörtvik och Robert Gidehag i en intressant debatt på Timbro.

Sedan knappt ett år tillbaka arbetar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen med förslag på hur framtidens system ska utformas. Utredningens slutrapport väntas vara klar 2013. För att bredda diskussionen och bidra med nya idéer under resans gång har Timbro tillsatt en egen skuggutredning. Patrik Hesselius, fil dr. och tidigare politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, som leder arbetet tycker att den allmänna debatten har alldeles för många kunskapsluckor.

- Många koncentrerar sig på det de statliga försäkringarna och glömmer bort att det finns en rad tilläggsförsäkringar som kan komplettera skyddet. Jag vill belysa helheten i systemet och peka på att det finns flera parter som delar på ansvaret redan i dag, sade Patrik Hesselius på fredagen.

Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas förening, höll med. Få av dem han pratar med har en god överblick över systemet och de rättigheter som följer av de olika försäkringarna.

- Det är ett demokratiskt problem när vi har skapat ett socialförsäkringssystem som är så krångligt att de som ska ta del av systemet inte förstår hur det fungerar, sade han.

Robert Gidehag saknar visioner i debatten och efterlyser ett helhetsgrepp om socialförsäkringssystemet. Däremot vänder han sig emot det argument som ofta kommer från ekonomhåll om att de statligt administrerade skyddssystemen behöver bli mer försäkringsmässiga.

- Jag har aldrig trott på det som en universallösning. Det vore att definiera bort problemet. Anledning till att vi låter staten hantera socialförsäkringen är ju för att vi ser fördelningspolitiska motiv som traditionella marknadsbaserade försäkringslösningar inte har, sade Robert Gidehag, som gärna skulle vilja att framtidens socialförsäkringssystem baseras på personliga trygghetskonton.

Även Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, vill se en djupare diskussion om syftet med socialförsäkringarna. Han efterlyser högre ersättningar, men också mer visioner och mindre detaljinriktade diskussioner.

- Jag ser tre skäl till att vi har en socialförsäkring, ett mänskligt, ett politiskt och ett ekonomiskt. Människor som råkar ut för sjukdom måste få sin inkomst tryggad. Dessutom vet vi att generell välfärdspolitik är extremt bra kapitalism och att den underlättar strukturomvandlingar, sade Roger Mörtvik.

Patrik Hesselius betonade att det svenska socialförsäkringssystemet står inför betydande utmaningar. En huvuduppgift för politikerna blir att utforma ett system som tar tillvara på människors förmåga att bidra till den gemensamma välfärden.

- Jag tycker att framtidens försäkringar i högre utsträckning än i dag måste bidra i arbetet med att bota sjukdomar och hjälpa människor tillbaka arbetsmarknaden, sade han.

För att ladda ned rapporten klicka här

För att se eller lyssna på debatten klicka här