Skip to main content

Skilda visioner när ungdomspolitiker pratade om framtiden

Nyhet   •   Feb 05, 2010 12:44 CET

Sveriges framtid är inte huggen i sten. Dagens ungdomspolitiker, från höger till vänster, har istället olika visioner om i vilken riktning landet ska utvecklas. Skillnaderna mellan de politiska blocken blev tydlig när tre välkända ungdomspolitiker på torsdagen drabbade samman i en idédebatt på Timbro.

Flera ungdomspolitiker har på senare tid försökt att få fart på debatten i Sverige genom att antingen själva eller tillsammans med andra skriva idépolitiska böcker. Under temat ”Vem har idéerna för framtiden” möttes tre av dem i en debatt på Timbro där de delade med sig av sina visioner för framtiden.

Niklas Wykman, ordförande i Moderata ungdomsförbundet och aktuell med boken ”Längtar efter Sverige”, inledde sin presentation genom att ställa frågan om det över huvud taget går att göra Sverige bättre, eller om vi svenskar helt enkelt har blivit alltför mätta och nöjda med sakernas nuvarande tillstånd. För egen del var han övertygad om att Sverige kan bli bättre – men att det förändrade politiska landskapet kommer att tvinga hans parti Moderaterna att tänka i nya banor.

- Moderaterna byggde länge sin självbild i relation till Socialdemokraterna. Men efter att socialdemokratin har säckat ihop är vår största utmaning att presentera en modern och frihetlig politik som fungerar i Sverige, sade Niklas Wykman.

Kajsa Borgnäs, ordförande i S-studenter, höll med om att mycket har blivit bättre i Sverige och lyfte särskilt fram förbättringar i jämställdheten, stärkta hbt-rättigheter och förenklingar för landets egenföretagare. Däremot tyckte hon sig se tecken på att ojämlikheten och segregationen i det svenska samhället ökar. Människors möjlighet att styra sina liv skiljer sig åt beroende på om man är bosatt i Skärholmen eller i Stockholms innerstad, menade Kajsa Borgnäs.

- Mycket har blivit sämre. Förr klarade skolorna av att kompensera för de skillnader som finns i hemförhållanden mellan olika barn. Dessutom var arbetslösheten lägre och det fanns fler bostäder att tillgå, sade Kajsa Borgnäs.

Frågan om huruvida skolor även i framtiden ska tillåtas göra vinst eller inte hamnade efter en stund i centrum. Kajsa Borgnäs var kritisk till sitt eget parti och kritiserade den nuvarande ordningen som hon menar innebär att företag som driver skolor låter vinstintresset gå före utbildningens kvalitet. När hon sade att fler lärare i undervisningen skulle kunna vara ett sätt att förbättra de svenska elevernas prestationer fick hon omedelbart mothugg från en person i publiken som bestämt hävdade att det inte fanns några samband mellan lärartäthet och elevernas studieprestationer.

När dagens moderater Maria Rankka bad paneldeltagarna att berätta vilka samhällsproblem som de tror kommer att ligga till grund för de ideologiska striderna framöver gick meningarna delvis isär. Niklas Wykman menade att den yngre generationens växande intresse för icke-materiella värden, i motsats till materiell rikedom, kommer att ställa morgondagens politiker inför helt nya fördelningspolitiska utmaningar. Magnus Andersson, ordförande i Centerns ungdomsförbund, var tillsammans med Kajsa Borgnäs däremot övertygad om att miljö- och klimatfrågorna är här för att stanna.

- Om jag ska sia om framtiden så tror jag att den begränsade tillgången på olja och naturresurser kommer att vara större än klimatfrågan, sade Magnus Andersson.

Klicka här för att se hela sändningen från lunchseminariet