Skip to main content

Att skapa en fungerande skolmarknad

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 19:00 CEST

Debatten om hur skolan ska regleras har på senare tid varit ensidigt inriktad på hur skolmarknaden ska beskäras. I en ny rapport efterlyser Gabriel H Sahlgren, forskningschef vid brittiska Centre for Market Reform of Education, en mer frihetlig och konstruktiv diskussion om hur vi kan få skolmarknaden att fungera bättre. Sahlgren baserar sina reformförslag på existerande internationell forskning om hur skolval och konkurrens kan driva fram innovationer och högre kvalitet i utbildningsväsendet.

Ett dynamiskt skolsystem förutsätter en väl fungerande, och skarp konkurrens mellan olika aktörer. Men för att konkurrensen verkligen ska kunna driva kvalitet måste man också följdreglera utifrån att det är just en marknad, bland annat genom ett betygs- och antagningssystem som inte skapar destruktiva incitament, säger Gabriel H Sahlgren.

Han fortsätter:

Vill politikerna vända utvecklingen i skolan måste de sluta fokusera på input och detaljregleringar, som ineffektiva och kostnadsdrivande förslag om lärarlegitimationer, lärartäthet, eller klasstorlek. I stället borde man rikta sin energi mot att se till att skolorna faktiskt presterar. Resurser kan inte ersätta reformer som förändrar incitamentsstrukturer inom skolan, säger Gabriel H Sahlgren.

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, är kritisk till bristen på eftervård av friskolereformen.

Ingen marknad fungerar oberoende av hur den är reglerad. Men om lagstiftaren ignorerade att verkligheten förändrades efter att skolpengen infördes och friskolorna blev allt mer populära har mer regleringar nu blivit synonymt med bättre regleringar. Gabriel H Sahlgren visar att det finns behov av ett radikalt, nytt tänkande inom skolpolitiken, och levererar konkreta förslag på hur en offensiv liberal agenda kan se ut.
 

Sahlgren föreslår bland annat:

  • Dra bättre nytta av vinstdynamiken för att se till att bra skolor expanderar och dåliga stänger.
  • Inför en nationell, men differentierad skolpeng.
  • Centralisera betygssystemet, men öka frihetsgraden lokalt i antagningssystemet.
  • Slopa LAS i skolan, eller räkna varje skola, fristående eller kommunal, som en turordningskrets.
  • Överväg att tillåta experiment med tilläggsavgifter, men inför i så fall mekanismer för att skydda dem som inte har råd.
     

För att ladda ned rapporten klicka här 
 
För mer information:
Gabriel H Sahlgren,  gsahlgren@cmre.org.uk, 0708397281 alt. +44 7503713430
Karin Svanborg-Sjövall, karin.svanborg.sjovall@timbro.se, 072-5170077

För högupplöst pressbild på författaren, klicka här

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.