Skip to main content

Bättre samordning kan lösa många problem i välfärden

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2012 16:20 CET

Svensk välfärd fungerar bra inom många delområden. Exempelvis ligger den högspecialiserade sjukvården i internationell framkant. Däremot brister det i samarbete och samordning mellan olika delar av välfärden. Verksamheternas perspektiv kan ta slut vid den egna organisationsgränsen.

I sin bok Välfärdens svaga länk – färre stuprör ger bättre välfärd diskuterar Anders Lundberg, läkarstuderande och ordförande i Medicine Studerandes Förbund, de konsekvenser som bristande samordning medför. I boken ges en rad praktiska exempel från sjukvård och äldreomsorg på hur verksamheter har lyckats uppnå ett bättre helhetsperspektiv. Vinsterna är stora för alla: såväl patienter och vårdtagare som välfärdsproducenter.

–    Kostnaden för avsaknad av helhetstänkande betalas framförallt av patienten, men även av välfärdens huvudmän. Dubbelarbete, ineffektivitet och återinsjuknande är nämligen dyrt, säger Lundberg.

Den enskilde patienten är ointresserad av organisationsfrågor, professionsindelningar och ersättningssystem – man vill helt enkelt bli frisk, eller ännu hellre slippa bli sjuk till att börja med. Vägen till mer genomgripande patientfokus och förebyggande insatser ser olika ut. Smartare ersättningssystem belönar rätt prioriteringar, bättre organisering och nya nätverk ger utrymme för samordningsvinster.

–    Har man problem med köer, har man antagligen ett system som är utformat på ett sätt som skapar köer. Om man vill förbättra kvalitet och resursutnyttjande blir lösningen med andra ord att försöka förändra hur systemen och arbetsprocesserna ser ut, konstaterar statsvetaren Svend Dahl i bokens förord.

För recensionsex kontakta Anna Hamnegård, anna.hamnegard@timbro.se

Anders Lundberg läser till läkare vid Karolinska Institutet, forskar om sjukvårdens organisation och är ordförande i Medicine Studerandes Förbund.

--------------------------------------------------------------------------------
För frågor
Anders Lundberg
anders@lundbergsehlstrom.se

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.