Skip to main content

Dan Johansson mottar årets PJ-pris

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 16:14 CEST

Dan Johansson är en forskare som kombinerar kvalificerad forskning där resultaten också ger avtryck i den offentliga debatten. Hellre än att sätta sig själv i centrum är Dan Johansson en inspiration för kolleger och studenter, och han har visat stor integritet i ämnesval och inriktning för sin forskning. Han är en synnerligen värdig mottagare av 2014 års PJ-pris,säger Håkan Tribell, chef för Timbro Idé.

Jag är mycket glad över att ha tilldelats priset. Dels för egen del, men framför allt för att det uppmärksammar forskning av stort värde för näringsliv och samhälle, säger Dan Johansson.

Genom sin seriositet och kunnighet är PJ Anders Linder en respekterad opinionsbildare med stor påverkan på den allmänpolitiska debatten. Min förhoppning är därför att årets PJ-pris kommer att stärka intresset för forskning om företagandet och företagandets villkor bland den intresserade allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare, säger Dan Johansson.

Dan Johansson är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Individens betydelse för företags utveckling, liksom hur samhällets spelregler är utformade, står i centrum för hans gärning. Hans forskning behandlar framför allt företagande och företagandets villkor. Han är också verksam vid Handelns utredningsinstitut.
 
Pristagaren har utsetts av en jury bestående av PJ Anders Linder, i dag chefredaktör för Axess, Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Peter Santesson, chef för opinionsanalys, Demoskop, samt Håkan Tribell, chef Timbro Idé.
 
Juryns motivering:
Professor Dan Johansson har på ett idérikt och uthålligt sätt uppmärksammat entreprenörernas och företagsklimatets betydelse för utveckling och nya jobb. Han har blick för de enskilda individerna, vilket ger hans samhällsvetenskapliga insatser en angelägen humanistisk dimension och berikar den allmänna debatten. Han väljer egna vägar och frågeställningar oavsett vad de akademiska trenderna föreskriver och gör en viktig insats genom att inspirera studenter och kolleger.
 
Curriculum Vitae och pressbild på Dan Johansson finns här

 PJ-priset instiftades i samband med PJ Anders Linders 50-årsdag den 19 juni 2012, då vänboken Den borgerlige optimisten presenterades. Dessutom organiserades en insamling. Resultatet av insamlingen kommer att delas ut i form av stipendier – ett om året under fem års tid – till personer som har gjort betydelsefulla insatser i vänbokens anda. Prissumman är 30 000 kr. 2013 års pristagare var Martin Tunström, politisk chefredaktör vid Barometern.

Kontakt
Dan Johansson
dan.johansson@hui.se
08-762 76 93

Håkan Tribell
Chef Timbro Idé
hakan.tribell@timbro.se
0708-92 29 16

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.