Skip to main content

Klimathotet en demokratifara?

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 07:20 CET

Frågan om klimathotet är i allt väsentligt politiskt avgjord – för den här gången. Det finns ett vetenskapligt underlag för politikerna att förhålla sig till. Hur de sedan faktiskt agerar är rimligen fortfarande en vidöppen fråga.

En genomgång av rapporterna från klimatdebatten, med särskilt fokus på Köpenhamnsmötet, visar emellertid att medierna ofta okritiskt rapporterar de politiska aktörernas ideologiskt laddade slutsatser, som vore de nödvändiga konsekvenser av naturvetenskapens hypoteser.

Men det finns inget stöd för marknaden i aerosolernas beteende, lika lite som glaciärernas fluktuationer pekar på en viss familjepolitik.

I rapporten "Molnformationer och skattekilar" undersöker Roland Poirier Martinsson klimatjournalistikens villkor i TMI:s andra rapport om miljöjournalistik.

Välkommen till lunchseminarium med Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och TMI:s chef Roland Poirier Martinsson. Moderator är Maria Rankka, chef för Timbro.