Skip to main content

Ny bok kartlägger politiken bakom elpriserna

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 10:36 CET

Höga elpriser sägs ofta bero på avregleringen, elbolagens vinster eller bristande konkurrens på elmarknaden. Men de stigande elpriserna har pågått under en längre tid och är främst ett resultat av politiska beslut. Det menar Maria Eriksson i boken “Dubbelspelet”, som tagit reda på vad som lett fram till dagens situation.

I media har både borgerliga och socialdemokratiska politiker oroat sig för hushållens höga elpriser. Men samtidigt har såväl socialdemokratiska och borgerliga regeringar under decenniers tid fattat beslut som drivit upp elpriset. I boken “Dubbelspelet” visar Maria Eriksson, chefredaktör på Svensk Tidskrift, hur tongångarna har gått genom åren och hur prisutvecklingen för elen ser ut.

– För en typisk villa med elvärme har kostnaden för el tredubblats på fyra decennier. I dag betalar en villaägare nästan 20 000 kronor mer om året för sin el jämfört med vad han gjorde 1970, säger Maria Eriksson.*

– Orsaken är inte avregleringen eller brister på elmarknaden som man kan tro av debatten. Främst handlar det om höjda skatter. Skatterna på el är 120 gånger högre i dag än de var 1970, säger Maria Eriksson och konstaterar att på varje krona man betalar el för idag är ungefär 40 öre skatt.

Boken argumenterar för att politikerna har spelat ett slags dubbelspel i elfrågan under lång tid där man har genomfört prishöjande reformer samtidigt som man beklagat sig över höga elpriser för konsumenterna.

– Jag hoppas att min bok ger en ökad förståelse för vad det stigande elpriset beror på, bortom förenklade grafer och schablonförklaringar, säger Maria Eriksson.

* Omräknat till 2010 års priser

Om elmarknaden
Elmarknaden avreglerades 1996 men den är inte oreglerad. Det är fortfarande i hög utsträckning politiska beslut som avgör hur mycket el som ska produceras och vilka möjligheter som finns att transportera elen i Sverige och över landets gränser. Hur dessa regleringar utformas har stor inverkan på hushållens kostnader.

Om författaren
Maria Eriksson är utbildad datavetare från Uppsala Universitet och chefredaktör för Svensk Tidskrift. Hon har tidigare arbetat som ledarskribent på Svenska Dagbladet och setts i avregleringsdebatten, bland annat i rapporten “Avreglera mera!” (Timbro 2011). Nu utkommer hon med boken “Dubbelspelet” på Timbro förlag.

Elprisets ökning på villanivåLäs ett utdrag ur "Dubbelspelet" här.

Ladda hem pressfoto av “Dubbelspelet” och författaren här.

Ladda hem illustration av elpriset här.

Kontakt
Maria Eriksson, författare, telefon 0731-523 970, e-mail maria.h.eriksson@gmail.com

Anna Hamnegård, förlagsansvarig, telefon 0722-12 61 00, e-mail anna.hamnegard@timbro.se

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.