Skip to main content

Ny, bred politisk kommission ska utreda välfärdens framtida finansiering

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:57 CET


Vänstertankesmedjan Arena Idé och högertankesmedjan Timbro tillsätter gemensamt den kommission om välfärdens framtida finansiering, som de politiska partierna vet behövs men inte vågar förverkliga.


Kommissionen, som presenterades i dag, leds av Per Borg, tidigare statssekreterare (S) och ESO-utredare av välfärdens långsiktiga finansiering. Härutöver består kommissionen av:

  • Lars Tobisson, tidigare vice partiordförande (M)
  • Eva Fernvall, f d ordförande i Vårdförbundet och f d vice ordförande i TCO
  • Berit Rollén, tidigare statssekreterare (S) och nu äldreomsorgsdebattör
  • Niklas Nordström, f d SSU-ordförande
  • Monica Werenfels Röttorp, f d ledamot av partistyrelsen (FP)
  • Jens Magnusson, tidigare Finansdepartementet, numera välfärdsekonom på SEB Trygg Liv

Kommissionen arbetar helt fristående från uppdragsgivarna Arena Idé och Timbro, och ska presentera sin slutrapport som överlämnas till samtliga politiska partier under Almedalsveckan i juli 2010. Ambitionen med kommissionen är att ta det ansvar som de politiska partierna ännu tycks ducka för – trots alla utredningar och analyser som gjorts – så att den regering som träder till efter valet i höst ska kunna ta initiativ till en bredare partipolitisk beredning med kommissionens slutrapport som utgångspunkt.

Arena Idé och Timbro har helt olika värderingar i välfärdspolitiken. Men på en punkt gör vi en gemensam bedömning: det är oacceptabelt att en av de viktigaste framtidsfrågorna inte är föremål för vare sig debatt eller seriöst övervägande bland de politiska partierna. Då måste någon ta ansvaret och visa vägen, och det vill vi göra genom att tillsätta kommissionen. Att både vi och Timbro, från helt olika utgångspunkter, säkert kan komma att rikta kritik mot kommissionens förslag är självklart men också ett tecken på en nödvändig politisk process. Först måste problem identifieras och möjliga handlingsvägar skisseras, därefter kan man debattera konstruktivt, säger Boa Ruthström, chef för Arena Idé och en av initiativtagarna till projektet.

– Alla vet att en genomlysning av välfärdens framtida finansiering behövs och måste till så snart som möjligt. Alla vet dessutom att verklig reform på detta område kräver en bred politisk förankring. I dag förenas partierna av att först förneka att problemet är så stort, därefter hävda att det kan lösas med medel som passar respektive partis profil, d v s effektivisering och privatisering för högern, och högre skatteintäkter för vänstern. Med Borg-kommissionen vill vi se till att en mer seriös hantering av frågan hamnar på den politiska dagordningen och det överskuggar just nu möjliga meningsskiljaktigheter mellan oss och Arena Idé, säger Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram och den andra initiativtagaren till kommissionen.

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.timbro.se/pdf/100217-Pressmeddelande_Arena_Timbro.pdf

Läs direktiven här: http://www.timbro.se/pdf/100217-Direktiv_kommissionen.pdf

Ytterligare information:

Boa Ruthström, chef för Arena Idé, telefon 070-549 22 40
Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, telefon 0735-22 52 46
Per Borg, ordförande i kommissionen om välfärdens framtida finansiering,
telefon 070-583 63 29

Bifogade filer

PDF-dokument