Skip to main content

Ny granskning från Timbro: Lång väntan på välfärd skapar otrygghet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 12:03 CET

Svensk välfärd tar god tid på sig. Trots att svenskarna betalar mycket i skatt för att finansiera vården, omsorgen och trygghetssystemen måste medborgarna ofta vänta i veckor, ibland i månader, på att välfärdsstatens löften ska infrias. Samtidigt saknar en av fyra svenskar egna besparingar för att hantera oförutsedda utgifter. Det skapar betydande otrygghet, menar författarna till rapporten ”Väntan på välfärden” som i dag släpps på Timbro.

‒ I Sverige betalar man höga skatter i utbyte mot löften om ett brett utbud av välfärdstjänster. Men den offentliga sektorns expansion har varit dyr och hindrat människor från att bygga upp en egen ekonomisk trygghet. Nu ser vi resultatet av denna politik. Samtidigt som medborgarna går och väntar på välfärden saknar många de marginaler som krävs för att klara vardagen, säger Philip Lerulf, projektledare för Folkkapitalism på Timbro.

I rapporten ”Väntan på välfärden” granskar Simon Westberg och Felix Åberg statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Resultatet är tydligt. På område efter område – vare sig det handlar om tillgången till vård, förskola, äldrevård eller ersättning från olika trygghetssystem – tvingas medborgarna vänta på att välfärdslöftet ska infrias.

Rapporten innehåller också helt ny statistik från Demoskop som visar att 27 procent av svenskarna inte skulle klara sig längre än en månad om lönen plötsligt slutade komma.

‒ När det offentliga tar mer än hälften av det människor tjänar i skatt minskar utrymmet för eget sparande kraftigt. Utan egna besparingar har många svårt att hantera tillfälliga utgiftsökningar eller inkomstbortfall. Det skapar otrygghet i vardagen, säger Philip Lerulf.

För att förändra situationen måste skatterna fortsätta att sänkas och förutsättningarna för att buffertspara förbättras. Philip Lerulf efterlyser dessutom konkreta förslag i syfte att främja ett ökat enskilt buffertsparande.
‒ Medborgarna måste också ges större möjlighet att själva bestämma vad de vill göra med sina sparade pengar, till exempel köpa vård och omsorg. Bara på detta sätt kan vi lägga grunden för ett starkt samhälle, säger Philip Lerulf.

Läs rapporten "Väntan på välfärden" här

Läs artikeln på Dagens Samhälle

För mer information

Philip Lerulf
0722-33 17 31
philip.lerulf@timbro.se

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.