Skip to main content

Ny rapport från Timbro visar hur äldreomsorg kan bli en tillväxtfaktor

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 14:57 CET

De delar av Sverige som redan nu bäddar för framtidens äldresektor, inte minst genom att släppa fram företagande inom området, kommer att tillsammans med de gamla själva bli utvecklingens vinnare. En väg dit visar Per Dahl, tidigare politisk chefredaktör på Barometern, i rapporten ”Kalmarsund – Sveriges Florida” som lanserades i dag vid ett välbesökt seminarium i Kalmar.

- En ökad valfrihet inom äldreomsorgen är viktig för tillväxten för regioner. Äldre kommer då inte längre att riskera att ses som kommunala kostnadsposter, säger Per Dahl
 
- En bidragande faktor till att olika regioner ses som attraktiva är inte minst att områden som Kalmarsund kommer att kunna erbjuda hög livskvalitet till lägre levnadskostnader än storstadsregioner,  fortsätter Per Dahl.
 
- Att förlora möjligheten att bestämma själv är en skrämmande realitet för många äldre. Du är hänvisad till kommunens förmodade välvilja. Någon annan säger vad ditt duschbehov är, hur ofta du kan gå ut och vad du ska äta. Reformbehovet inom äldreomsorgen är stort, och mycket pekar på att en äldrepeng – liknande dagens skolpeng – skulle vara en bra lösning, kommenterar Eva Cooper, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, rapporten.

För att ladda ned rapporten klicka här
 
Rapporten kommer även att presenteras på ett seminarium i Stockholm den 21 november.

Kontaktuppgifter
Per Dahl
per.t.h.dahl@gmail.com

Eva Cooper
eva.cooper@timbro.se
0708-10 17 83
 
RAPPORTEN I KORTHET

Rapporten illustrerar ett antal framtidsbilder från en äldrevardag kring Kalmarsund år 2030. En demografisk bakgrund ges, liksom en skattning av den ekonomiska påverkan från en inflyttning av gruppen medelålders plus. Kan Kalmarsund attrahera några promille av storstäders framtida pensionärsgrupper innebär detta en märkbar lokal utvecklingspuls.

I ”Kalmarsund - Sveriges Florida” är en av lösningarna på det framtida finansieringsgapet inom välfärden mer inslag av enskild finansiering, och därmed ytterligare kraft bakom utvecklingen från en offentligt planerad äldreomsorg till en diversifierad äldreservicebransch. Möjligheterna ligger inte i mer eller mindre fungerande finansiering av offentlig verksamhet, utan i framväxten av en flora av alternativ till denna, anpassade till människors skiftande behov.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.