Skip to main content

Ny rapport om integrationspolitikens brister

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:07 CEST

Svensk integrationspolitik har misslyckats. Det tar åratal för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och många invandrare riskerar att fastna i livslångt bidragsberoende. ”Nyanlända människor på flykt undan krig och förföljelse hänvisas till förhållanden som aldrig skulle accepteras om de gällde andra grupper”, säger Markus Uvell, vd på Timbro och initiativtagare till en ny antologi, Integrationens utmaningar, som presenteras i dag.

I Sverige tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Barn som växer upp i invandrartäta områden löper också större risk att få ofullständiga betyg, bli långtidsarbetslös, utsättas för brott eller hamna i sociala problem.

– Det är uppenbart för alla att integrationspolitiken i Sverige har misslyckats. De allra mest utsatta, nyanlända människor på flykt undan krig och förföljelse, hänvisas till förhållanden som aldrig skulle accepteras om de gällde andra grupper, säger Markus Uvell, vd på Timbro och initiativtagare till antologin.

I Integrationens utmaningar har fem namnkunniga borgerliga skribenter utvecklat sina tankar om den svenska integrationspolitiken. Heidi Avellan, Thomas Gür, Frida Johansson Metso, Sakine Madon och Paulina Neuding beskriver i sina respektive texter hur den förda politiken borde förändras. Timbro vill med skriften bidra till att bryta med en integrationspolitik som fungerar allt sämre.

– Den som hittills har velat diskutera integrationspolitikens problem har riskerat att framställas som invandringsfientlig. Jag hoppas att vi genom att diskutera den förda politikens brister kan bryta det tankeförbudet. Målet måste vara ett samhälle där integrationen fungerar och vi bättre tar till vara det invandringen har att erbjuda, säger Markus Uvell.

Läs mer om rapports innehåll här
Ladda ner Integrationens utamaningar

För mer information
Markus Uvell, markus.uvell@timbro.se, 070-685 31 55

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Bifogade filer

PDF-dokument