Skip to main content

Ny rapport: Rådgivningslagen visar på politikens begränsningar

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:50 CEST

Rådgivningslagen från 2004 skulle öka konsumenternas trygghet och minska risken för att människor förlorar pengar på grund av bankers dåliga råd. Men sex år senare visar sig lagen vara en papperstiger. I rapporten ”Farligt förtroende?” som ges ut på Timbro i dag skildrar Agnes Arpi och Alen Musaefendic lagen som inte fick någon verkan, och sätter ljuset på politikens gränser.

I rapporten konstaterar författarna att rådgivningslagen inte ledde till det  som lagstiftarna hade hoppats på. Färre än två procent av de privatpersoner som har vänt sig till Allmänna reklamationsnämnden sedan lagens tillkomst 2004 har fått rätt. Bankens roll som både försäljare och myndighetsutövare är otydlig, och lagen saknar dessutom enhetliga definitioner för centrala begrepp i rådgivningsverksamheten, till exempel ”finansiell rådgivning”, ”god rådgivningssed” och ”tillräcklig dokumentation”.

– När rådgivningslagen trädde i kraft 2004 hoppades många att tydliga skrivningar och krav på formaliserad dokumentation skulle stärka konsumenternas roll och skydda bankkunderna från dåliga råd. Vår granskning visar att lagen i verkligheten hade begränsad, eller kanske till och med motsatt verkan, säger Alen Musaefendic.

Den röda tråden i rapporten är resonemanget om lagstiftningens begränsningar. Rapportförfattarna hade egentligen velat avskaffa rådgivningslagen, men inser att det i praktiken inte är ett realistiskt alternativ. I stället hoppas de på att exemplet rådgivningslagen ska hjälpa politikerna att inse att det inte går att skydda människor från livets alla risker med hjälp av lagar.

– Politiken har gränser, som tydligt har överskridits i det här fallet. Det måste lagstiftaren förhålla sig till när krav på nya lagar och myndigheter förr eller senare dyker upp. Politiker måste se sig som opinionsbildare i minst lika hög grad som lagstiftare, säger Fredrik Johansson, projektledare för programområdet Folkkapitalism på Timbro.

Läs rapporten här
Läs debattartikeln "Rådgivningslagen ett fiasko" i Svenska Dagbladet

För mer information:
Fredrik Johansson 0708 - 92 21 88
Agnes Arpi 0731- 54 88 88
Alen Musaefendic 0762 – 69 33 91

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.