Skip to main content

Ny rapport: Utpensionerade ungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 10:51 CET

- Förändringarna i sjukförsäkringen ser ut att bli en av de viktiga valfrågorna. Via medier och den rödgröna oppositionen är det lätt att få bilden av att ju mer "generös" sjukförsäkringen är med storlek och längd på ersättningen, desto mer human är den. Men är det verkligen humant att låsa in människor i bidragsberoende redan från unga år, så som fortfarande sker i alltför stor utsträckning? frågar sig Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, med anledning av en ny Timbro-rapport som presenteras i dag.

Rapporten Utpensionerade ungdomar - glömda i debatten om socialförsäkringen?, skriven av Nima Sanandaji, visar, genom beräkningar av statistik från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, att socialförsäkringarna i vissa fall är en dold arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Cirka 70 000 unga svenskar (20-39 år) stämplades 2008 som "passiva" för livet och förtidspensionerades. Nivån tycks ha varit relativt konstant sedan 2003. Och samvariationen mellan utpensionerade unga och hög arbetslöshet regionalt är mycket tydlig.

- Det finns märkliga inflöden i sjukförsäkringssystemet som beror på helt andra faktorer än stöd till omställning. Att så många unga personer har förtidspensionerats  innebär inte bara att samhället går miste om dessa personers potential, utan också att människor hamnar i en permanent social och ekonomisk fattigdom, säger Nima Sanandaji.

-  Analysen i rapporten visar att fortsatta reformer behövs för att göra socialförsäkringssystemet mer humant och således mindre generöst, avslutar Thomas Idergard.

Timbro verkar för fri företagsamhet, framtidstro och en liberal samhällsordning. Timbro är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Verksamheten grundades 1978. Timbro publicerar böcker och rapporter och erbjuder en omfattande seminarieverksamhet.