Skip to main content

Ny Timbro-granskning visar: Eskilstuna prioriterar idrottshallar framför mindre barngrupper i förskolan

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 12:18 CEST

Samtidigt som offentliga kärnverksamheter med påtalade brister får dra åt svångremmen, satsar politiker i Sveriges kommuner skattemedel på extravaganta fritids- och kulturprojekt. Eskilstuna är en av de kommuner som granskats i en ny rapport från tankesmedjan Timbro.

I rapporten Långt ifrån lagom 2, som är en uppföljning av förra årets uppmärksammade granskning med samma namn, har Johan Andréasson och Emilie af Jochnick granskat hur 16 svenska kommuner, däribland Eskilstuna, har valt att prioritera skattebetalarnas pengar det senaste året. Resultatet tyder på att krisinsikten, nu som då, fortfarande är begränsad och selektiv. I Eskilstuna målar politikerna en mörk bild av ekonomin och bland annat har man skjutit upp en planerad minskning av barngrupperna i förskolan. Samtidigt förbereder kommunen att bygga en ishall, ett konserthus och en inomhushall för totalt 63 miljoner kronor.

– Fritid är viktigt, men när resurserna inte är oändliga måste man prioritera. De allra flesta medborgare tycker troligtvis att det är viktigare att satsa på välfärdens kärnverksamheter, än att lägga skattemedel på nya idrottstempel. Jag hoppas att vår nya granskning kan hjälpa invånarna i Eskilstuna att ställa relevanta frågor till sina lokala politiker så här i valspurten, säger Thomas Idergard.

De 16 kommuner som ingår i årets granskning är samma kommuner som ingick i rapporten Långt ifrån lagom 2009. Där studerades de som satsade mest på kultur och fritid per invånare och som samtidigt genomförde nedskärningar inom skola och omsorg, flaggade för skattehöjningar för 2010 eller gjorde både och. Nytt för i år är att fyra av dem har studerats lite närmare. Det finns exempel på kommuner som har gjort omprioriteringar till förmån för välfärdens kärna. Men flertalet av de granskade kommunerna tycks inte ha förändrat sina prioriteringar det senaste året.

– De 17 miljarder som staten tillförde kommuner och landsting under 2010 och som var tänkta att förhindra nedskärningar i välfärdens kärna verkar ha haft liten betydelse för kommunernas prioriteringar, säger Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram och beställare av rapporten.

I Långt ifrån lagom 2 jämförs påtalade brister i exempelvis skolan mot satsningar i verksamheter utanför välfärdens kärna. Situationen i till exempel Sundsvall avskräcker. Samtidigt som Lärarförbundet rankar Sundsvall som en av landets sämre skolkommuner, har politikerna låtit byggkostnaden för stadens nya äventyrsbad springa iväg, från 200 miljoner kronor till drygt 400 miljoner kronor på lite drygt två år.

– Återigen blir staten – ytterst riksdag och regering – svaret skyldig: är det rimligt att fortsätta öka det kommunala utgiftstrycket, med ständigt ökade statsbidragsnivåer, utan någon som helst försäkran och kontroll av att skattebetalarnas pengar verkligen används så som det sägs att de ska användas, säger Thomas Idergard.

Läs hela rapporten här
Läs debattartikel på Aftonbladet Debatt

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.