Skip to main content

Ny universitetsstudie kritiserar Fairtrade

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 07:55 CEST

I dag är det Fairtrade Challenge, då många caféer, kommuner och företag kampanjfikar Fairtrade-produkter. Målet är att en halv miljon svenskar ska fika. Men effekten av rättvis handel är omstridd och nu publiceras en ny studie från Berkeley som visar att systemet med Fairtrade dras med systematiska problem.

I den nya forskningsstudien konstateras att:

  • Fairtrades fasta prissystem sätter utbud och efterfrågan ur spel. Det leder till överproduktion av kaffe och att de anslutna bönderna tvingas sälja kvalitativt kaffe till ett lägre pris.
  • Det gör att bönderna får extra kostnader, som ungefär motsvarar det extra prispåslag som konsumenten betalar.
  • De strukturella problemen tar bort mycket av den positiva effekten: den faktiska nyttan av att ha varit Fairtrade-certifierad under de senaste fem åren har i genomsnitt varit negativ. Det visar studien, som har analyserat faktisk försäljning från kooperativ i Centralamerika under tretton år.

– Konsumenter vill göra gott och produktmärkningar är en naturlig del av en fri marknad med information som konsumenter kan agera efter. Men samtidigt måste vi granska vad effekten av olika märkningar är. Det gäller inte minst när man gör ett så pass moraliskt uttalande som Fairtrade gör, där man indirekt säger att traditionell handel inte är rättvis, säger Lydiah Wålsten, ansvarig för Miljö- och tillväxtfrågor på Timbro.

Studien är författad av Alain de Janvry, professor i jordbruks- och resursekonomi, Craig McIntosh, docent i utvecklingsekonomi och Elisabeth Sadoulet, professor i jordbruks- och resursekonomi. Studiens resultat bekräftar den litteraturöversikt som Helena Johansson, fil dr i nationalekonomi vid Lunds universitet, gjorde 2009 som visade att Fairtrade saknar potential att hjälpa fler än ett mycket begränsat antal jordbrukare.

Redan 2007 belyste Timbro i rapporten “Vad Rättvisemärkt inte berättar” att det är tveksamt om rättvisemärkt ger de effekter för kaffeodlare i världen man ger uttryck för.

Läs den nya studien ”Fair Trade and Free Entry: Can a Disequilibrium Market Serve as a Development Tool?” från Berkeley här.

Läs litteraturgenomgången som fil dr Helena Johansson vid Agrifood Economics Centre gjort här.

För mer information kontakta Lydiah Wålsten:
0706 - 46 56 88, lydiah.walsten@timbro.se, twitter @lyw

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.