Skip to main content

Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:11 CEST

I den litterära världen förekommer mörka historier om hur utsatta individer förtrycks av sina ställföreträdare: Lisbeth Salanders förmyndare i Stieg Larssons Millenniumtrilogi är det kanske mest berömda exemplet. Bilden är naturligtvis inte representativ. Men problemen med dagens regelverk för ställföreträdarskap är allt annat än fiktiva.

I en Timbrorapport som släpps idag beskriver frilansjournalisten Lisa Magnusson ett system som är byggt för ett svunnet samhälle, vars brister slår hårt både mot dem som förlorar sitt självbestämmande och mot de som tar på sig ansvaret för sina huvudmäns angelägenheter. Det handlar om kommuner som rekryterar ställföreträdare genom att dela ut flygblad. Om tingsrätter som struntar i att kalla människor som är på väg att sättas under förvaltarskap. Och om myndighetspersoner som använder sin makt för att lösa konflikter med anhöriga.

Rapporten kan laddas ner här.

Video från rapportlanseringen hittar du här.

För mer information, kontakta:

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare på Timbro, tel: 072-517 00 77

Lisa Magnusson, frilansjournalist och samhällsdebattör, mail lisa.magnusson@metro.se 

_______________________________________________________________________________
Bakgrund om dagens system:

Idag bygger hela försörjningen av gode män och förvaltare på frivillighet, och ersättningen är följaktligen låg. I flera kommuner är bristen så stor att människor som bedöms behöva en ställföreträdare har nekats hjälp. Ställföreträdare har därför uppmuntrats att ta på sig så många uppdrag att man ibland har kunnat ifrågasätta om det har varit förenligt med huvudmannens bästa.

Riksrevisionen har vid upprepade tillfällen kritiserat regeringen för passivitet, trots att antalet ärenden i domstolarna har ökat med 62 % på 10 år och omfattar allt fler grupper. Ingen vet exakt hur många det handlar om eftersom det saknas statistik. Men i slutet av 2004 uppskattade man att det handlade om drygt 88 000 förordnade ställföreträdare som förvaltade knappt 17,5 miljarder kronor för sina huvudmäns räkning. Dessa siffror torde vara avsevärt högre idag.

Den 2 maj 2013 presenterade regeringen ett nytt betänkande som syftade till att avhjälpa den akuta bristen på förvaltare och gode män.

Utredningen har dock inte fått i uppdrag att granska om dagens regelverk är ändamålsenligt, som till exempel Riksrevisionen har begärt, och frågan om länsstyrelsernas tillsyn framstår som olöst. Svåra rättssäkerhetsproblem kvarstår.
________________________________________________________________________________


Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.