Skip to main content

Sidas tidning "Omvärlden" obalanserad

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 15:24 CET

Sidas tidning Omvärlden lider av ideologisk slagsida i både rapportering och kommenterande. Det framkommer i en rapport som publiceras av Timbro i dag, ”OmVärlden eller Omsocialism – en granskning av Sidas tidning”.

- Det märks mycket tydligt att såväl chefredaktören som redaktionschefen och bokredaktören har en bakgrund i socialdemokratin, säger Fredrik Segerfeldt, rapportens författare.

Granskningen visar att även de vanligast förekommande krönikörerna återfinns till vänster på den politiska skalan och att de böcker som recenseras genomgående bekräftar en socialdemokratisk världsbild. Inställningen till näringslivets roll i utvecklingen är misstänksam.

- Att en skattefinansierad tidning som har en myndighets uppdrag att bevaka utvecklingsländer och utvecklingens förutsättningar struntar i de mest centrala aspekterna är anmärkningsvärt. Utvecklingsforskning som inte passar in i tidningens ideologiska världsbild ignoreras, liksom de senaste decenniernas enorma framsteg i mänsklig utveckling, menar Segerfeldt.

Rapporten kan läsas här.

För mer information:
e-post: fredriksegerfeldt@gmail.com
tfn: 070 - 880 68 01
 

Se video där Fredrik Segerfeldt berättar om rapporten.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.