Skip to main content

Släng den här boken – den är snart en äggkartong

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:25 CET

Det svenska sopberget minskar tack vare satsningar på storskalighet och tekniska innovationer. Det är en av slutsatserna i Jonas Frycklunds nya bok Släng den här boken – den är snart en äggkartong, som lanserades på Timbro i dag.

I boken visar Jonas Frycklund att behovet av skrymmande soptippar har minskat dramatiskt under de senaste tio åren. Så sent som 1998 fanns det kommunala deponier på 300 platser runt om i Sverige. I dag finns knappt 100 av dessa kvar. Bara mellan 2006 och 2009 minskade antalet soptippar med 41 procent, från 160 till 94. Västra Götaland såg den största minskningen i absoluta tal – från 30 år 2006 till 14 år 2009.

-          Sverige är ett föregångsland på området. Vi har visat att det går att effektivisera återvinning och avfallshantering och minska belastningen på miljön samtidigt som vi tillåter tillväxten och konsumtionen att fortsätta att öka. Faktum är att under samma period som sopbergen minskade med 41 procent gick den privata konsumtionen upp med 38 procent, säger Jonas Frycklund.

De minskande sopbergen beror inte bara på en utbyggnad av fjärrvärmeverk, bättre materialåtervinning och biogasproduktion. Vi slänger också allt mindre avfall. Sedan 1994 har deponimängden minskat med 70 procent. Hushållsavfallet är det som har minskat snabbast, med 90 procent. Fortsätter utvecklingen i samma takt finns det knappt några sopptippar kvar i landet om några år.

Jonas Frycklund tycker att vi ska tacka miljörörelsen för att de har drivit på för framsteg inom avfallshantering och återvinning. Det har i sin tur minskat mängden icke källsorterat material som hamnar på soptipparna. Jonas Frycklund tycker att det är dags att K-märka ”sopberget”.

-          Men för att vi ska kunna försäkra oss om en framtid med renare miljö samtidigt som vi värnar människors konsumtionsfrihet krävs ytterligare satsningar på storskalighet, säger Jonas Frycklund.

Jonas Frycklund som tidigare har skrivit boken Yppighetens nytta om konsumtionens betydelse för vårt samhälle, debatterade under bokpresentationen frågor om miljö och konsumtion med Mattias Hagberg, författare till boken Skräp.

Klicka här för att se hela lanseringen via Bambuser: http://www.timbro.se/innehall/?art=boklansering-ar-alla-sopor-skrap

Om författaren:
Jonas Frycklund är författare och konsumtionsdebattör. Han arbetar som ekonom på Svenskt Näringsliv

För mer information vänligen kontakta Jonas Frycklund: jonas.frycklund@svensktnaringsliv.se