Skip to main content

Välkommen till borgerligheten – en essä av P J Anders Linder

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 13:34 CET

”Det borgerliga är välkomnande och ställer inte så stränga krav.” Så skriver SvD:s P J Anders Linder i inledningen till sin essä Välkommen till borgerligheten som Timbro lanserade vid ett lunchseminarium i dag.

Skriften är den första i Timbros serie med aktiviteter på temat Borgerlighetens framtid.

- Borgerlig är ett begrepp vi alla använder, men inte alla har reflekterat över vad som kännetecknar en borgerlig övertygelse, säger Håkan Tribell, chef Timbro Idé.

Förr kunde det finnas ett tydligt motstånd mot att kallas borgerlig – även bland politiska partier i det borgerliga blocket. När Lennart Daléus i slutet av 1990-talet kallade Centern för ett borgerligt mittenparti orsakade han stor uppståndelse i det egna partiet. P J Anders Linder undersöker vad borgerlig betyder i en tid då samarbetet mellan de borgerliga partierna i Alliansen har rönt stor framgång hos väljarna, samtidigt som det finns ett stort behov av fortsatt idédebatt.

Författaren resonerar kring vad som förenar borgerligheten i vid bemärkelse. Det handlar om att samhället är större än staten, att borgerligheten gillar den politiska demokratin men inte tror att allting automatiskt löser sig bara för att man får fatta just de politiska beslut man vill, att man tror på belöningar men också på sanktioner.

Idéströmningar som liberalism och konservatism har i historisk tid stått i konflikt med varandra, och mellan dem finns många motsättningar än i dag. Men båda idéströmningarna samsas också inom borgerligheten och det är tydligt att det finns flera gemensamma nämnare.

- Självkännedom är en förutsättning för idéutveckling. P J Anders Linders essä visar att borgerligheten är och bör vara öppen och välkomnande, inte smal och exkluderande. Det är också en bra förutsättning för fortsatt idéarbete, säger Håkan Tribell.

För att läsa essän klicka här


För mer information
Håkan Tribell
0708-92 29 16
hakan.tribell@timbro.se

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.