Pressmeddelanden Visa alla 18 träffar

Skelleftebo i ny bok om globaliseringen

Skelleftebo i ny bok om globaliseringen

Pressmeddelanden   •   2011-06-20 11:39 CEST

I dagarna är det tio år sedan kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg. Med anledning av det ger den liberala tankesmedjan Timbro ut boken Globaliseringens triumf?. 22-årige Jacob Lundberg från Skellefteå har skrivit ett kapitel i boken.

Globaliseringens triumf? 10 år efter Göteborgskravallerna

Globaliseringens triumf? 10 år efter Göteborgskravallerna

Pressmeddelanden   •   2011-06-16 11:14 CEST

Timbro ger på tioårsdagen av Göteborgskravallerna ut en bok som tar avstamp i de tragiska händelserna i Göteborg. Men det är ingen minnesbok om dåtidens händelser. Texterna handlar om att ta globaliseringsdebatten vidare. Under slutet av 1900-talet höll den årliga tillväxten sig mellan 2,4 och 3 procent varje decennium. Under 2000-talet var tillväxten hela 4,3 procent.

Ny bok från Sektor3 och Timbro:  Mångfald eller enfald? – efter friskolereformen

Ny bok från Sektor3 och Timbro: Mångfald eller enfald? – efter friskolereformen

Pressmeddelanden   •   2011-06-15 07:20 CEST

Tankesmedjorna Sektor 3 - tankesmedjan för det civila samhället - och Timbro lanserar boken "Mångfald eller enfald? - efter friskolereformen". I boken diskuterar journalisten Magnus Nilsson och den tidigare statlige utredaren Ola Johansson mångfald och valfrihet inom skolans område från två olika perspektiv.

Timbro skuggar socialförsäkringsutredningen

Timbro skuggar socialförsäkringsutredningen

Pressmeddelanden   •   2011-02-18 11:09 CET

Samtidigt som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen arbetar utvecklar Timbros skuggutredning sina förslag för framtidens offentliga försäkringssystem. "De svenska sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, är de unika"? är den första av flera planerade rapporter. I dag presenterades den vid ett seminarium på Timbro.

Nyheter 3 träffar

Hur får vi en riktigt bra skola? Ny sammanfattning från en viktig dag om skolan

Hur får vi en riktigt bra skola? Ny sammanfattning från en viktig dag om skolan

Nyheter   •   2011-11-30 13:15 CET

Få ämnen är så heta i den politiska debatten som skolan. Det är högst rimligt, skolan är en av våra viktigaste institutioner. Det negativa i debatten är att vi det pratas om precis allt. För att bena ut vad som borde vara i fokus ordnade Timbro en skolkonferens. Anders Lundberg har arbetat extra på Timbro som researcher och har sammanfattat konferensen i skriften ”Hur får vi en riktigt bra skola?”

Nya idéer i debatten om socialförsäkringssystemet

Nya idéer i debatten om socialförsäkringssystemet

Nyheter   •   2011-02-21 16:28 CET

Timbros skuggutredning ska bidra med nya perspektiv i diskussionen om framtidens socialförsäkringar. I samband med att den första skuggrapporten i serien presenterades vid ett frukostseminarium på rmöttes Patrik Hesselius, ansvarig skuggutredare, Roger Mörtvik och Robert Gidehag i en intressant debatt på Timbro.

Dubbelt så bra välfärd till samma kostnad möjlig

Dubbelt så bra välfärd till samma kostnad möjlig

Nyheter   •   2010-10-22 16:07 CEST

Välfärdens kvalitet kan höjas utan att nya pengar tillförs. Det menar socialdemokratiskt styrda Södertälje. Genom att effektivisera arbetsmetoderna har kommunen på ett par års tid fått ut mer välfärd för skattepengarna. Arbetssättet, som går under namnet Lean och som ursprungligen kommer ifrån bilindustrin, har dessutom ökat fokuseringen på medborgaren och stärkt respekten för medarbetarna.

Dokument 4 träffar

Arbetslinjen på undantag - dold arbetslöshet och förtidspension bland unga

I rapporten ”Arbetslinjen på undantag - dold arbetslöshet och förtidspension bland unga” skriver Nima Sanandaji, vd Captus, om det akuta läget med den allt större gruppen arbetslösa ungdomar i Sverige.

Vårdval Sverige - hur skriver man ett recept för framgång?

Hur kommer den framtida sjukvården att se ut när politikernas inflytande minskar och patienternas ökar i och med rätten att fritt välja vårdgivare inom närsjukvården i hela landet? Hur skiljer sig det skånska systemet som infördes i maj månad mot andra vårdvalsmodeller? Vad kan övriga landsting lära sig, av redan gjorda erfarenheter när de nu planerar sina egna vårdvalsmodeller?

Opinionsundersökning: Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Novus Opinion har på Timbros uppdrag låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av den svenska allmänhetens inställning till finansieringen av framtidens välfärd. På frågan om man tror att den privata finansieringen i framtiden kan behöva öka svarar ungefär var tredje att detta gäller för sjukvården och äldreomsorgen.

Ny undersökning från Timbro/Novus Opinion: Formen för vård och omsorg spelar stor roll!

I samarbete med Novus Opinion har Timbro låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av svenskarnas syn på välfärdstjänster i dag och i framtiden. Bl a fick respondenterna betygsätta kvalitet, tillgång och valmöjligheter inom ett antal välfärdsområden som de själva varit i kontakt med under de senaste åren.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.