Skip to main content

Dokument

Vem och vad skall försäkras?

Vem och vad skall försäkras?

Dokument   •   2011-05-19 11:34 CEST

De svenska sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, är de unika?

Timbros skuggutredning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som syftar till att beskriva framväxten och utformningen av de stora trygghetsförsäkringarna i Sverige som riktar sig mot dem som är i arbetsför ålder, samt att sätta dessa i relation till andra länder. Fokus ligger på arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och förtidspension.

Medierna, medierådet och moralpaniken - skildring av videovåld och datorspel i jämförelse

Hur ser mediernas rapportering om datorspel och våld ut nuförtiden? Och vilken betydelse har Medierådet 2009? Mattias Svensson har studerat hur datorspel presenteras i medierna, och jämför med 1980-talets videovåldsdebatt.

Ny undersökning från Timbro/Novus Opinion: Formen för vård och omsorg spelar stor roll!

I samarbete med Novus Opinion har Timbro låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av svenskarnas syn på välfärdstjänster i dag och i framtiden. Bl a fick respondenterna betygsätta kvalitet, tillgång och valmöjligheter inom ett antal välfärdsområden som de själva varit i kontakt med under de senaste åren.

Klimatdebatten - ett miljöhot?

Klimatdebatten - ett miljöhot?

Dokument   •   2009-03-17 11:12 CET

Den 17 mars presenterade Timbro Medieinstitut rapporten Klimatdebatten – ett miljöhot? Rapporten ställer frågan om medierna är så angelägna att rapportera om klimatförändringar att man i praktiken upphört med att skriva om andra miljöproblem. Undersökningens svar är tydligt: klimatdebatten har tagit över rapporteringen.

Opinionsundersökning: Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Novus Opinion har på Timbros uppdrag låtit genomföra en telefonundersökning med 1 000 intervjuer bland allmänheten, från 16 år och uppåt, för att få en bild av den svenska allmänhetens inställning till finansieringen av framtidens välfärd. På frågan om man tror att den privata finansieringen i framtiden kan behöva öka svarar ungefär var tredje att detta gäller för sjukvården och äldreomsorgen.