Skip to main content

Utredning klar: inget samband mellan arbetsmiljö och cancerfall

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:05 CET

En undersökning som gjorts av medicinsk expertis från bla Yrkesmedicinska kliniken vid Sundsvalls Sjukhus visar inte på någon förhöjd risk att drabbas av cancer för de anställda vid Akzo Nobel Surface Chemistry i Stockvik.

Undersökningen påbörjades då tre anställda vid Akzo Nobel Surface Chemistry i Stockvik under de senaste åren insjuknat i olika cancerformer. Frågan om cancerfallen kan härledas till miljöfaktorer vid arbetsplatsen har under det senaste året utretts av medicinsk expertis från bla Yrkesmedicinska kliniken vid Sundsvalls Sjukhus.

Företaget använder i viss utsträckning kemikalier som är eller misstänks vara cancerframkallande. Mätningarna visar att anställda exponerats för låga halter av dessa kemikalier, väl under gränsvärdena. Undersökningen som omfattar en period från sjuttiotalet och framåt och visar inte på någon förhöjd risk att drabbas av cancer för de anställda. Under fredagen inbjöds alla anställda till ett informationsmöte för att ta del av resultatet av undersökningen. Två av de tre berörda är tillbaka på jobbet i dagsläget.

– Det är verkligen tragiskt att vi drabbats av flera cancerfall, men samtidigt skönt att undersökningen inte visar på någon förhöjd risk. Vi kommer att fortsätta samarbetet med Yrkesmedicinska kliniken för att kartlägga och minska exponering av kemikalier för de anställda, säger Björn Vedin, platschef vid Akzo Nobel Surface Chemistry i Stockvik.


För mer information:
Björn Vedin, platschef
Tlf: 060-134344 eller 070-3634488.

Om företaget:
Akzo Nobel är ett internationellt Fortune 500-företag, noterat på både Euronext Amsterdam och NASDAQ. Koncernen finns också med på Dow Jones Sustainability Indexes. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Vi har fler än 62 000 medarbetare inom våra fyra verksamhetsområden, som är indelade i 13 affärsområden med verksamhet i över 80 länder. Omsättningen för 2005 uppgick till ca SEK 120 miljarder. Vårt huvudkontor finns i Nederländerna.

I Sverige har Akzo Nobel ca 4000 anställda på ett 20 tal platser.

För mer information se www.akzonobel.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.