Skip to main content

Vägen till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 14:19 CET

En av nycklarna för företag att skapa hållbara produkter och att bidra till en hållbar utveckling är att inkludera hela leverantörskedjan i arbetet. Chalmers, AkzoNobel och SCA har sammanställt erfarenheter och goda exempel till hjälp för företag som vill arbeta med hållbar utveckling utifrån ett livscykelperspektiv.

– SCA introducerade tidigt ett livscykeltänkande i sitt hållbarhetsarbete och detta har hjälpt oss att hitta en bra struktur för att ställa miljökrav på leverantörer och inkludera hela värdekedjan i vårt hållbarhetsarbete, berättar Eva Simmons, projektledare från SCA.

Alla delar i leverantörskedjan påverkar produktens hållbarhet. Det innebär att samtliga delar i företaget, från produktutveckling och inköp till tillverkning och marknadsföring, samt de företag som har del i produktens livscykel, är viktiga för att öka hållbarheten på produkten. Detta kräver samarbete och kommunikation både inom företaget och med kunder och leverantörer.

– Vår erfarenhet är att bäst resultat uppnås när företaget, leverantörerna och kunderna har en gemensam uppfattning om de förväntningar och mål som sätts upp kring produkterna och företagets hållbarhetsarbete, säger Johan Widheden, projektledare på AkzoNobel.

AkzoNobel och SCA har arbetat med hållbar utveckling och livscykeltänkande under lång tid. Tillsammans med Chalmers har de samlat information och erfarenheter på www.tosca-life.info. Projektet har pågått sedan 2009 och har fått stöd av EU:s miljöfond LIFE.

– Syftet med projektet och webbplatsen är att förse företag och organisationer med användbara, konkreta och inspirerande exempel på hur man kan arbeta mot ökad hållbarhet i sin verksamhet, säger Johan Tivander, forskningsingenjör, på Chalmers tekniska högskola.

Ledstjärnan i projektet är att inspirera aktörer i värdekedjan till ett utökat hållbarhetsarbete där man arbetar tillsammans både tillverkare och leverantörer med stöd av kunskap och forskning inom akademin.

---

För mer information:
Johan Widheden
Senior Sustainability Specialist, AkzoNobel
0303-85 280 / johan.widheden@akzonobel.com           

 Johan Tivander
Forskningsingenjör Chalmers Tekniska Högskola
031-772 4911 / johan.tivander@chalmers.se

Om AkzoNobel
AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken i Sverige finns Eka, International, Nordsjö och Jozo salt. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.

Om SCA
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

Produkterna säljs i drygt 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2010 var 107 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). SCA har omkring 45 000 anställda.

Om Chalmers
Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera