Skip to main content

Ca 40 miljoner satsas på att kompetensutveckla äldreomsorgspersonal

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:00 CET

38,8 miljoner kronor satsar Europeiska socialfonden (ESF) för att kompetensutveckla äldreomsorgspersonal inom Stockholms län. 50 arbetsplatser inkluderas i satsningen som genomförs av Lidingö stad i samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet kommer att drivas i cirka 2,5 år och inkluderar ett tiotal kommuner i Stockholmsregionen, stadsdelar i Stockholm och privata vårdföretag.

-          Öppna jämförelser visar att 45 procent av omvårdnadspersonalen i Stockholm stads äldreomsorg inte har tillräcklig utbildning. Därför är denna satsning viktig. Projektet ArbetSam vänder sig till cirka 800 personer som erbjuds skräddarsydda utbildningar som ska höja kompetensen berättar Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för ArbetSam.

Bakgrunden till projektet är att kraven på personalen inom vården har ökat. Allt fler äldre vårdas i sina hem i stället för på institution och på grund av den medicinska utvecklingen lever fler längre med svåra sjukdomar. Och för att klara de nya behoven behöver personalen en större kunskap.

-          Målet med projektet är att höja kompetensen hos personalen inom omsorgen och samtidigt förbättra möjligheterna för den äldre personen att få god äldreomsorg säger Kerstin Sjösvärd.

Projektet ArbetSam kommer att utgå från de behov som individen och arbetsplatsen har och därefter anpassas utbildningen. Lärare från Komvux och SFI (Svenska för invandrare) kommer att vara ansvariga för utbildningen som ska ske på arbetsplatsen. Det individuella arbetsplatsnära lärandet kommer att kopplas till kurser på det nya vård och omsorgsprogrammet och svenska som andraspråk och stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande byggs upp .

-          Satsningen bygger vidare på erfarenheter från projektet SpråkSam som visar att arbetsplatsen har en stor potential som arena för lärande. Med olika metoder kan det dagliga lärandet samordnas med verksamheten och formella utbildningsinsatser. För den enskilde kan kopplingen mellan teori och praktik underlättas och det blir därför möjligt att bättre klara av nuvarande och nya arbetsuppgifter, finna ökad motivation och intresse att lära nytt och skapa ett intresse för vidareutbildning och egen karriärutveckling säger Kerstin Sjösvärd. 

För att skapa en verksamhet som utgår från varje äldre persons behov och önskemål krävs det särskilda kunskaper och erfarenheter.  Dessa kunskaper kan man inte tillägna sig enbart genom att delta i utbildningar och kurser. Det krävs ett professionellt förhållningssätt, vilket förutsätter ett ständigt lärande, där kontinuerligt vardagslärande på arbetsplatsen kombineras med formella utbildningsinsatser.

Huvudsyftet med projektet är att på arbetsplatsen skapa förutsättningar till lärande för alla i vardagen och därmed bättre möjligheter för målgruppen att etablera sig och stanna kvar i arbetslivet. Projektet ska inrikta sig på arbetsplatsnära lärande med inriktning mot personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Kontakt:
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare, tel 073-688 32 71
Marie Söderström, projektledare, tel 08-731 31 70

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy