Skip to main content

Tillräcklig bemanning – en förutsättning för att personer med demenssjukdom ska få god omsorg

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:24 CEST

När personalen på boenden för personer med demenssjukdom inte räcker till, vad händer? Personalen hinner inte alltid hjälpa de äldre att gå på toaletten eller ge de äldre det stöd de behöver vid måltiderna. Bristande uppmärksamhet och begränsad eller ingen tid för gemensamma aktiviteter är ytterligare följder av underbemanning. Vad personalen hinner med är de mest basala behoven hos de äldre. Det framkommer i en studie som Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum nyligen har gjort.

– Regeringen har en god ambition att äldre ska garanteras en värdig äldreomsorg. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom lyfter fram som allra viktigast att vården och omsorgen ska vara personcentrerad. Stockholms stad, och många andra kommuner, har tydliga och bra kvalitetskrav på hur vardagen ska vara i ett gruppboende för personer med demenssjukdom. Men finns det inte tillräckligt med personal så går det inte att leva upp till detta. Länge har man sagt att det varken går eller är lämpligt att säga vilken bemanning det bör vara. Vi har med vår studie visat både att det går att beräkna, och att det i högsta grad är nödvändigt att beskriva vilken bemanning som behövs, säger Sven Erik Wånell, chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, som tillsammans med professor Mats Thorslund ansvarar för studien om lämplig bemanning i gruppboenden för personer med demenssjukdom. Sven Erik Wånell fortsätter:

– Rapporten redovisar en strukturerad modell för att beräkna vilken bemanning som behövs givet att vissa kvalitetskrav ska uppfyllas, och att gruppboendet har en viss utformning och storlek. Detta som ett första steg mot att kunna utarbeta ett nationellt beställarstöd för kommunerna.

Med ”lämplig bemanning” menas den personalstyrka som krävs för att ge en vård och omsorg med god kvalitet enligt de lagar, förordningar, riktlinjer och politiska beslut som gäller, och som samtidigt bedöms som kostnadseffektiv. För ett gruppboende med nio personer med demenssjukdom behövs enligt rapporten en dygnsvis bemanning på 1,1 anställning per boende, inräknat undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterska. Har man inte den bemanningen så klarar personalen bara de mest grundläggande behoven, som personlig hygien och att den äldre får mat.

Rapportförfattarna framhåller att man måste anpassa personalstyrkan till lokala förhållanden. För att bemanna enligt den nivå som rapporten visar på måste två gruppboenden kunna dela nattpersonal med en annan boendeenhet. Om det inte är möjligt krävs en högre bemanning. Samma sak gäller om personalen inte har adekvat utbildning.

Rapporten heter ”Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom” och är skriven av Sven Erik Wånell och Barbro Trygg, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Mer information:
Mats Thorslund, tel. 08-690 68 70, mob. 070-584 80 38, mats.thorslund@ki.se
Sven Erik Wånell, tel. 08-690 58 09, mob. 070-725 03 65, svenerik.wanell@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.