Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 24 träffar

Pressinbjudan: Seminarium om framtidens äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:48 CEST

Under seminariet presenteras utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom presenterar Stiftelsen Äldrecentrum utdrag ur en ny rapport om hur äldre stockholmare vill bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Forskare Pär Schön berättar om äldres väg in i och igenom äldreboendet och Malin Ekman Aldén ger en föreläsning om välfärdsteknologin inom äldreomsorgen.

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Nyheter 4 träffar

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Stiftelsen Äldrecentrum bidrar med kunskap kring äldre

Nyheter   •   Mar 01, 2010 10:16 CET

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Politikerna i länet såg kunskapsbristerna både när det gällde åldrandet generellt och åldrandets sjukdomar, men också i vården och omsorgen om äldre människor.

Bilder 3 träffar

Pär Schön, forskare vid ARC och Stiftelsen Stockholms läns Äldercentrum
Chatrin Engbo

Chatrin Engbo

Chatrin Engbo blir ny direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Äldrecentrum
Ladda ner
Storlek

382 x 493 px

Ethel Lanesjö - mottagare av Äldreforskningens hus journalistpris

Ethel Lanesjö - mottagare...

Äldreforskningens Hus Journalistpris 2012 tilldelas Ethel Lanesjö, redaktör på tidskriften Äldre i Centrum. Priset går till en journalist...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1358 x 1810 px

Dokument Visa alla 10 träffar

Rapporten Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten - en kunskapsöversikt

I denna kunskapsöversikt belyses olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Dokument   •   2014-05-05 12:01 CEST

Rapporten beskriver de äldres situation och behov av stöd och hjälp, hur samhället möter dem som är i behov av hemtjänst samt hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas situation. Rapporten beskriver också olika förändringar i samhället, som har påverkat hemtjänstens nuvarande utformning och förutsättningar.

Äldrecentrums rapport 2013:7 - Äldreomsorgens ”debutanter”

I denna rapport belyses utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens ”debutanter”. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – 84 år. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens ”debutanter” avlidit.

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhörigkonsulenter har tillsammans med minnesmottagningen på Dalens sjukhus, prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med en demenssjukdom eller en kognitiv svikt. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat kursen och beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av navigeringskursen.

Kontaktpersoner 3 träffar

  • Utredare
  • intogrdridba.hgcjauylmgdarrasovun@yjalchdrqiecasenbitrigumit.sejezz
  • 08-690 58 13

  • Docent
  • Forskning, utredning
  • mawtrtxfenhk.lfhagpzerqfgrwrenqb@axgldccrenvcehgntrmruosm.ewsexn
  • 08-690 58 12
  • 070-0028105

  • Utredare
  • 08-690 58 00
Sven Erik Wånell har en bakgrund som socionom och teologie kandidat. Sven Erik har bland annat arbetat med att planera och genomföra ÄDEL-formen i slutet av 80-talet.