Goda skolresultat för årets nior

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 09:31 CEST

I förra veckan slutade Ales nior grundskolan. 87 procent blev behöriga till nationellt program på gymnasiet, tre procentenheter fler än 2018. - Siffrorna är de bästa vi sett den senaste tioårsperioden, säger Johnny Sundling (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Maria Reinholdsson ny kommunchef i Ale kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:49 CEST

Nu är det klart att Maria Reinholdsson blir ny kommunchef i Ale kommun. Hon kommer senast från Göteborgs stad där hon varit stadsdelsdirektör. – Maria är erfaren och har haft denna roll tidigare, vilket gör att hon kommer att vara trygg i sin roll redan från dag ett, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Full fart när vi besöker 26 företag på en dag

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 14:10 CEST

​26 företag ska politiker, näringslivsrepresentanter och tjänstemän hinna med att besöka den 23 maj. - Ambitiöst, men vi har mycket att prata om, säger näringslivschef Daniela Ölmunger.

Ale och Västtrafik - olika bilder av borttagen busslinje

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 08:55 CEST

Västtrafik säger att Ale kommun har beslutat om förändringarna för busslinjerna 412 och 414. Detta är fel. Vi tycker att det är viktigt att Aleborna får korrekt information.

Så använder Ale digitala verktyg för högre kvalitet

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 11:36 CEST

​Ale kommun kan bli årets digitaliseringskommun för vårt sätt att använda teknik till gagn för invånarna. - Digitalisering är inte ett mål i sig, utan handlar om att ge bättre service, säger Ulrika Johansson, verksamhetschef äldreomsorgen.

Så tycker företagen om Ale kommuns service

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 12:59 CEST

Det blir finfina siffror för miljö- och livsmedelsverksamheterna när företagarna lämnar sina omdömen om Ale kommun. Däremot är företagen inte lika nöjda med bygglovshandläggningen.- Jag är egentligen inte förvånad över något av resultaten, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

​No dropouts – alla ska gå till skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:13 CEST

Elever som inte kommer till skolan är ett problem, oavsett om de bor i Sverige, Moldavien eller Botswana. Tre kommuner från tre länder jobbar gemensamt för att minska antalet unga som inte går i skolan.

​Rekordmånga nya företagare i Ale 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 16:13 CET

Antalet Alebor som startar eget växer. Under 2018 registrerades 194 nya företag i kommunen. - En härlig trend! Vi är en företagskommun - vi ska ha ett högt nyföretagande och ett gott företagsklimat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ale med i projekt om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 14:24 CET

Ale kommun är en av de 90 kommuner och regioner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Aleföretagen – bland landets 25 mest lönsamma

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 09:49 CEST

- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Det är organisationen Företagarna som har undersökt lönsamheten i drygt 140 000 aktiebolag i Sverige. Ales företag hamnar på plats 25 med 274 undersökta företag med i snitt sex anställda. Ett företag med hög lönsamhet är generellt en framgångsrik och stabil verksamhet som arbetar effektivt. På väg in mot en tid med lägre konjunktur än de senaste åren visar siffrorna på att företagen i Ale har en robusthet inför framtiden.

Stark företagarkultur

- Att våra företag går bra är avgörande för Ales utveckling och tillväxt. Det är jättekul att vi fortsätter framåt tack vare vår starka företagarkultur, säger Mikael Berglund (M). Han är nytillträdd som kommunstyrelseordförande i Ale och har varit kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor under den senaste mandatperioden.

Undersökningens resultatlista toppas av företag i Värmland, där snittlönsamheten ligger på 20 procent. Ale hamnar näst bäst i Göteborgsregionen med en avkastning på sysselsatt kapital om 25 procent, en vinstmarginal på 7 procent och en omsättningshastighet på kapitalet om 3,4 gånger (Ju högre siffra här desto mindre kapital har man bundet i långa perioder).

När företagen har en hög lönsamhet ökar investeringarna och produktionen i samhället, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre sysselsättning och därmed ökat välstånd i kommunen.

Mer pengar till skola och omsorg

För Sverige som samhälle leder en hög lönsamhet till ökade investeringar och högre produktion. Detsamma gäller i Ale:

- Fler företag med en stabil tillväxt skapar bättre förutsättningar för en ökad välfärd. Det innebär mer pengar för vård, skola och omsorg, områden som är centrala i Alebornas liv, säger Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Vad betyder siffrorna för Ales invånare och företag? Jo, framtiden ser ljus ut, berättar näringslivschef Daniela Ölmunger. I kommunen startar mellan 150 och 200 nya företag varje år.

- Detta är en styrkemätning och jag förstår varför vi ligger bland de 25 mest lönsamma företagskommunerna i Sverige. Ales näringsliv är stabilt och nyskapande och vet hur man positionerar sig för att öka lönsamheten och hitta nya kunder.

OM UNDERSÖKNINGEN: Företagarna har undersökt lönsamheten från årsboksluten i 143 507 aktiebolag i Sverige som har minst en anställd samt mellan en miljon och 500 miljoner kronor i omsättning. Alla dessa företag är registrerade för F-skatt och har lämnat in årsbokslut över (en del) av år 2017. I den här undersökningar inkluderas inte andra företagsformer än aktiebolag. Lönsamhet mäts i den här undersökningen som avkastning på sysselsatt kapital, vilket beräknas som: ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget kapital + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut))*100

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2018/lonsamhet---sa-lonsamma-ar-foretagen-i-sverige/

Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.


Ale kommun på sociala medier

       

- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun. Det är organisationen Företagarna som har undersökt lönsamheten i drygt 140 000 aktiebolag i Sverige. Ales företag hamnar på plats 25 med 274 undersökta företag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikation
  • kalrrivtn.qodierckrienfms@eaalzfe.xtsevj
  • 0303-33 03 44
  • 0704-32 03 44

  • Presskontakt
  • Tillförordnad kommunchef
  • ketmn.hwguhpnntiesxksotxn@yialxce.upsenw
  • 0303-70 32 78

Om Ale kommun

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Europaväg 45, fyrfältsväg, som förbinder Ales samhällen, samt en dubbelspårig järnväg med fem pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen gör Ale till en av Sveriges mest tillgängliga kommuner.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Ale kommun av Socialdemokraterna, Miljöpartiet ,Vänsterpartiet och Aledemokraterna. Oppositionen utgörs av övriga partier varav Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale samarbetar. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna.

Ale kommun föddes 1974 och bildandet var ett resultat av riksdagsbeslutet om att Sverige skulle inrätta storkommuner. De tre kommunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda gränsade till varandra och samarbetade först i vad som kallades Surte kommunblock, innan de tillsammans bildade Ale kommun.

Här har människor bott i tusentals år. Fornlämningar visar att människor i alla tider valt Ale för boende och handel. Det har gjorts fynd av stenyxor, skrapor och pilspetsar från boplatslämningar, daterade till 7000-5000 f Kr. Det gynnsamma läget längs älven och de vackra och omväxlande omgivningarna gör det lätt att förstå varför Ale varit, och alltjämt är, ett attraktivt val.