Fortsatt bättre betyg för Ales nior

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:40 CEST

I dag slutar Ales nior grundskolan med medelbetyget 222 meritvärdespoäng. Det är hela 13 meritvärdespoäng över förra årskullen. Dessutom har skillnaden mellan flickor och pojkar minskat. - Årets resultat ska tas som ett bevis för att det arbete i gör i skolan fungerar, men vi får absolut inte slappna av, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i utbildningsnämnden.

​Ekonomiska anpassningar för äldreboendena

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 16:25 CEST

Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Antalet äldre i Ale ökar. För att inte stå med för få boendeplatser i framtiden har Ale fler platser än vad som behövs just nu. Budgeten för 2018 är utformad utifrån att Göteborgs stad skulle hyra överskottet av platserna från den 1 mars. Men fler äldre än man trodde dog under vintern och Göteborg meddelade i april att staden inte kommer att köpa några boendeplatser i Ale i år. Därmed får Ale kommun inte in de hyrespengar man räknat med i budgeten, 16,6 Mkr. Dock finns avtalet med Göteborg kvar och situationen kan ändras under året.

Beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

På dagens möte i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade en inte helt enig nämnd att gå vidare med två förslag. Syftet är att minska kostnader samtidigt som kvaliteten för de boende påverkas så lite som möjligt:

Alternativ 2 – Tillfällig stängning av avdelningar
En avdelning på boendet Garverivägen och en avdelning på boendet Fridhem stängs i höst i avvaktan på behov.

Alternativ 4 – Minskning av personalkvot/lägenhetI dag är bemanningen 0,68 årsarbetare under dag och kväll och 0,2 årsarbetare på natten per lägenhet. Beslutet innebär en sänkning till 0,66 årsarbetare dag och kväll. Bemanningen på natten blir densamma (se tabell i slutet av pressmeddelandet).

- Självklart är det ett tungt beslut, men genom att stänga två avdelningar tillfälligt tills vi behöver dem kan vi hantera överkapaciteten. Revideringen av bemanningen gör att vi närmar oss snittkostnaden för verksamheten jämfört med andra kommuner, säger Monica Samuelsson (S), ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämndkollegan och vice ordföranden Lars Kopp (M):

- Ingen av oss kunde förutse att ekonomin skulle bli så här. Vi har funderat över vilka förändringar vi kan göra som är minst dåliga för hyresgästen. Vi inom Alliansen valde då alternativ 1 som förhoppningsvis skulle göra en mindre påverkan på personalen och i framtiden kunna leda till en lugnare arbetsmiljö.

Det alternativ 1 som Lars Kopp syftar på skulle innebära en anpassning i scheman utifrån beläggning, alltså att bemanningen anpassas till antalet nyttjade lägenheter (Exempel: Om två lägenheter är tomma på en enhet minskas bemanningskravet med 2 x 0,68 årsarbetare).
Länk till tjänsteskrivelsen för att se hela alternativ 1.

Utöver tillfälliga stängningar och minskad bemanning beslutade nämnden att ge sektor arbete, trygghet och omsorg i uppdrag att hitta fler åtgärder i hela sektorn, från medarbetare till chefer, för att minska kostnaderna med 3,8 Mkr under 2018. Dessutom ska sektorn se över alla verksamheter där Ale kommun ligger över snittkostnaden och föreslå åtgärder för att sänka kostnaderna på lång sikt. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ber också om extra tillskott på 4 Mkr från kommunstyrelsen.

Bemanning i jämförelse med andra kommuner

Jämfört med flera näraliggande kommuner har Ale en relativt hög personalkvot.

Kommun Dag och kväll Natt
Ale 0,66 0,2
Alingsås 0,67 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Göteborg stad, Askim-Frölunda-Högsbo 0,52 0,13
Härryda 0,64 0,18
Kungälv 0,64 0,16
Lerum 0,54 0,10-0,14
Lilla Edet 0,64 0,12
Mölndal 0,62 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Partille 0,58-0,63 0,11-0,12
Stenungsund 0,64 ej svar
Tjörn 0,63 0,14

Ale kommun på sociala medier

       

Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Läs vidare »

Björn Järbur lämnar Ale

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:20 CET

Björn Järbur slutar som kommunchef i Ale kommun och blir sjukhusdirektör för NU-sjukvården. – Det är bara att gratulera VGR till en klok rekrytering, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Pia antar nya utmaningar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 09:46 CET

Efter närmare fyra år som näringslivschef i Ale kommun väljer Pia Areblad att gå vidare. Pia ska istället ansvara för Göteborgs stads näringslivsstrategiska program – Ny näringslivschef ska rekryteras i Ale.

Arbetslösheten sjunker i Ale

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 14:45 CET

Arbetslösheten sjönk ytterligare i Ale under 2017 och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Men många utrikes födda står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

​Ale tvåa i tillväxttävling

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:19 CET

Ale tog hem andraplatsen i Bästa Tillväxt 2017, Synas utmärkelse till den kommun i varje län där företagen har haft bäst tillväxt. - Jätteroligt! Vi jobbar ju aktivt för att stärka företagsklimatet i Ale sedan flera år. När företagen i Ale utvecklas bra lägger det grunden för en trygg välfärd, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ale kommun i Kalla fakta 22 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 13:12 CET

I kväll tar Kalla fakta i TV4 upp ett ärende som berör Ale kommun. Vi utgår alltid från barnets bästa när vi bedömer vilket stöd ett barn behöver för att få sina behov tillgodosedda. Generellt kommenterar vi inte enskilda ärenden i media när det pågår rättsprocesser, finns sekretess eller när det kan skada den enskildes integritet. Därför deltar vi inte i dagens program.

Ale kommun har kompetenta medarbetare som alltid strävar efter att göra goda bedömningar för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Prejudicerande domar och rättspraxis i allmänhet är alltid vägledande när vi gör bedömningarna. Ibland händer det att den enskilde inte har samma åsikt som kommunens medarbetare om hur den enskildes behov kan tillgodoses. Då kan den enskilde överklaga beslutet till rättslig prövning. Detta är också ett tillfälle för kommunen att få en ytterligare bedömning av det fattade beslutet. Beslut prövas först i förvaltningsdomstolen och kan sedan överklagas vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. I de fall då domstol bedömer att kommunen fattat ett felaktigt beslut rättar vi oss efter domstolens bedömning. Bedömningen blir också vägledande i framtida, liknande beslut.

I all vår kommunikation försöker vi vara så transparenta och öppna som möjligt samtidigt som vi tar hänsyn till den enskildes integritet och lagstiftningen. Då kan konsekvensen bli att vi inte lämnar information eller att vi väljer att inte uttala oss alls, oavsett om det innebär att frågor inte blir belysta ur alla perspektiv. Detta är ett ställningstagande bland annat för att vi tidigare har fått kritik för vad som ansågs vara för stor transparens (formell kritik från JO).

Ale kommun på sociala medier

       

I kväll tar Kalla fakta i TV4 upp ett ärende som berör Ale kommun. Vi utgår alltid från barnets bästa när vi bedömer vilket stöd ett barn behöver för att få sina behov tillgodosedda. Generellt kommenterar vi inte enskilda ärenden i media när det pågår rättsprocesser, finns sekretess eller när det kan skada den enskildes integritet. Därför deltar vi inte i dagens program.

Läs vidare »

Med anledning av dagens besked om kexfabriken i Kungälv

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:41 CET

Livsmedelskoncernen Orkla har idag lämnat besked om att inleda en process som kan innebära att Kexfabriken i Kungälv flyttar sin produktion till Riga. Kexfabriken är framför allt en stor arbetsgivare i Kungälv men även Ale påverkas starkt då närmare 90 av de totalt 350 anställda är Alebor.

Nästa steg för att förbättra företagsklimatet i Ale

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 15:19 CET

​2014 beslutade kommunledningen i Ale att de tillsammans skulle göra 100 företagsbesök på fyra år. Fredagen den 12 jan äger det 75:e företagsbesöket rum samtidigt som vi lanserar Ales medverkan i Svenskt Näringslivs pilotprojekt för att stärka företagsklimatet.

Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:33 CEST

- 30 000 är en milstolpe, men inte det viktiga. Tack vare den starka befolkningstillväxten vet vi att Ale är en attraktiv kommun för både människor och företag, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • angqnexw.kurolyrniww@aqhleed.shbeok
 • 0704320641
 • 0303330641

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • kalxrihrn.qodicsckdeenjos@lualzze.pjsegh
 • 0303-33 03 44
 • 0704-32 03 44

Om Ale kommun

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Europaväg 45, fyrfältsväg, som förbinder Ales samhällen, samt en dubbelspårig järnväg med fem pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen gör Ale till en av Sveriges mest tillgängliga kommuner.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Ale kommun av Socialdemokraterna, Miljöpartiet ,Vänsterpartiet och Aledemokraterna. Oppositionen utgörs av övriga partier varav Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale samarbetar. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna.

Ale kommun föddes 1974 och bildandet var ett resultat av riksdagsbeslutet om att Sverige skulle inrätta storkommuner. De tre kommunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda gränsade till varandra och samarbetade först i vad som kallades Surte kommunblock, innan de tillsammans bildade Ale kommun.

Här har människor bott i tusentals år. Fornlämningar visar att människor i alla tider valt Ale för boende och handel. Det har gjorts fynd av stenyxor, skrapor och pilspetsar från boplatslämningar, daterade till 7000-5000 f Kr. Det gynnsamma läget längs älven och de vackra och omväxlande omgivningarna gör det lätt att förstå varför Ale varit, och alltjämt är, ett attraktivt val.