​Rekordmånga nya företagare i Ale 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 16:13 CET

Antalet Alebor som startar eget växer. Under 2018 registrerades 194 nya företag i kommunen. - En härlig trend! Vi är en företagskommun - vi ska ha ett högt nyföretagande och ett gott företagsklimat, säger Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ale med i projekt om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 14:24 CET

Ale kommun är en av de 90 kommuner och regioner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Aleföretagen – bland landets 25 mest lönsamma

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 09:49 CEST

- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Det är organisationen Företagarna som har undersökt lönsamheten i drygt 140 000 aktiebolag i Sverige. Ales företag hamnar på plats 25 med 274 undersökta företag med i snitt sex anställda. Ett företag med hög lönsamhet är generellt en framgångsrik och stabil verksamhet som arbetar effektivt. På väg in mot en tid med lägre konjunktur än de senaste åren visar siffrorna på att företagen i Ale har en robusthet inför framtiden.

Stark företagarkultur

- Att våra företag går bra är avgörande för Ales utveckling och tillväxt. Det är jättekul att vi fortsätter framåt tack vare vår starka företagarkultur, säger Mikael Berglund (M). Han är nytillträdd som kommunstyrelseordförande i Ale och har varit kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor under den senaste mandatperioden.

Undersökningens resultatlista toppas av företag i Värmland, där snittlönsamheten ligger på 20 procent. Ale hamnar näst bäst i Göteborgsregionen med en avkastning på sysselsatt kapital om 25 procent, en vinstmarginal på 7 procent och en omsättningshastighet på kapitalet om 3,4 gånger (Ju högre siffra här desto mindre kapital har man bundet i långa perioder).

När företagen har en hög lönsamhet ökar investeringarna och produktionen i samhället, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre sysselsättning och därmed ökat välstånd i kommunen.

Mer pengar till skola och omsorg

För Sverige som samhälle leder en hög lönsamhet till ökade investeringar och högre produktion. Detsamma gäller i Ale:

- Fler företag med en stabil tillväxt skapar bättre förutsättningar för en ökad välfärd. Det innebär mer pengar för vård, skola och omsorg, områden som är centrala i Alebornas liv, säger Monica Samuelsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Vad betyder siffrorna för Ales invånare och företag? Jo, framtiden ser ljus ut, berättar näringslivschef Daniela Ölmunger. I kommunen startar mellan 150 och 200 nya företag varje år.

- Detta är en styrkemätning och jag förstår varför vi ligger bland de 25 mest lönsamma företagskommunerna i Sverige. Ales näringsliv är stabilt och nyskapande och vet hur man positionerar sig för att öka lönsamheten och hitta nya kunder.

OM UNDERSÖKNINGEN: Företagarna har undersökt lönsamheten från årsboksluten i 143 507 aktiebolag i Sverige som har minst en anställd samt mellan en miljon och 500 miljoner kronor i omsättning. Alla dessa företag är registrerade för F-skatt och har lämnat in årsbokslut över (en del) av år 2017. I den här undersökningar inkluderas inte andra företagsformer än aktiebolag. Lönsamhet mäts i den här undersökningen som avkastning på sysselsatt kapital, vilket beräknas som: ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget kapital + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut))*100

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2018/lonsamhet---sa-lonsamma-ar-foretagen-i-sverige/

Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.


Ale kommun på sociala medier

       

- Företagen i Ale är stabila och levererar starkt i Företagarnas rapport över lönsamheten i svenska företag. Våra företag ligger på plats 25 – ett resultat att vara stolta över, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun. Det är organisationen Företagarna som har undersökt lönsamheten i drygt 140 000 aktiebolag i Sverige. Ales företag hamnar på plats 25 med 274 undersökta företag.

Läs vidare »

​Extrapengar till dig med daglig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 14:32 CEST

945 000 kr blir till 2 889 769 kronor när Ale kommun får statliga pengar till Alebor inom daglig verksamhet. Pengarna ska användas till att under 2018 höja ersättningen för dem som jobbar heltid eller deltid i våra olika dagliga verksamheter.

 - Våra brukare får en extra slant förutom den habiliteringsersättning som redan finns genom statsbidraget och omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut. Det är så klart ett välkommet tillskott, säger Andreas Witt, verksamhetschef för funktionshinder.

Hur mycket pengar en person i daglig verksamhet får beslutas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. I år erbjuder staten ett extra tillskott till habiliteringsersättningen. Ale kommun begärde knappt 1 Mkr och får nu alltså nära 3 Mkr. Nämnden har bestämt att pengarna ska delas ut till alla som får habiliteringsersättning som två engångsutbetalningar under höst/vinter 2018.

Vad är habiliteringsersättning?

Den som har ett funktionshinder och inte arbetar eller studerar kan gå på daglig verksamhet. Det är en sysselsättning som är tänkt att stärka personens möjligheter att känna sig som en del i samhället och kanske få ett vanligt jobb. Kommunen betalar ut ersättning som max kan bli 860 kr per månad för heltid. Tanken med ersättningen är att motivera de som går på daglig verksamhet – och för många är det en viktig del i privatekonomin.

- Pengarna bidrar till att personerna kan delta mer i samhällslivet. Dessa tillfälliga extrapengar vi nu kan betala ut betyder sannolikt mycket för var och en av de berörda, säger Monica Samuelsson (S), omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I den första utbetalningen, som redan har gjorts, får var och en 5 600 kr för heltid på daglig verksamhet och 3 920 kr för deltid på daglig verksamhet. Den andra utbetalningen kommer i december. Hur mycket pengar det blir per person beror på hur många som är aktiva i daglig verksamhet då.

För mer information kontakta

Verksamhetschef för funktionshinder, Andreas Witt

E-post: andreas.witt@ale.se

Telefon: 0303-330128

Administrativ chef, Mattias Leufkens

E-post: mattias.leufkens@ale.se

Telefon: 0704 – 32 03 65

Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.


Ale kommun på sociala medier

       

945 000 kr blir till 2 889 769 kronor när Ale kommun får statliga pengar till Alebor inom daglig verksamhet. Pengarna ska användas till att under 2018 höja ersättningen för dem som jobbar heltid eller deltid i våra olika dagliga verksamheter.

Läs vidare »

Ale i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:55 CEST

Ale kommun sjunker fem steg till plats 93 när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivklimat. – Det är klart att vi vill stiga hela tiden. Men en viss variation i rankingen är självklar och på många områden ökar företagarnas nöjdhet med Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Rankingen tittar flera olika parametrar. Ale kommun får goda resultat för till exempel kommunens information till företagen, kommunpolitikernas attityd och tjänstemännens service till företagen. På många områden är Ale bäst bland Göteborgs kranskommuner, något som gläder kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

- Det ska vara lätt att starta och driva företag i Ale. Företagen är centrala för Ale. De skapar arbetstillfällen och ger skatteintäkter som är helt avgörande för kommunens utveckling. Vi måste våga fortsätta rannsaka oss själv som organisation och fortsätta utvecklingsarbetet.

Kommunalråden är överens – företagsklimatet ska bli bättre och bättre. Under 2018 och våren 2019 satsar näringslivsenheten främst på fem punkter för att utveckla samarbetet med Aleföretagarna.

Den 17 oktober har vi vårt första seminarium om service och bemötande för tjänstemän som arbetar med tillstånd och myndighetsutövning. Under februari träffas företag och tjänstemän för att titta på olika ärenden som varit aktuella under 2017 och 2018 för att utvärdera sätt för enklare samarbete.

- Vi gör också något som få andra kommuner gör – företagarna får besöka våra verksamheter som jobbar med tillstånd och myndighetsutövning och se hur arbetet praktiskt går till. På sätt får företagarna insyn i tjänstemännens vardag, säger Daniela Ölmunger, näringslivschef i Ale kommun.

Konceptet Lotsgruppen där företagarna på ett enkelt och smidigt sätt får kontakt med alla berörda tjänstemän på en gång för att få breda och heltäckande svar så att man inte missar något i processen. De företagare som har varit med är nöjda med tjänsten och under 2019 ska vi marknadsföra Lotsgruppen mycket mer aktivt.

Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.


Ale kommun på sociala medier

       

Ale kommun sjunker fem steg till plats 93 när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas näringslivklimat. – Det är klart att vi vill stiga hela tiden. Men en viss variation i rankingen är självklar och på många områden ökar företagarnas nöjdhet med Ale kommun, säger Mikael Berglund (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Läs vidare »

Aleelevernas betyg våren 2018 i nivå med resten av landet

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:35 CEST

Ales niondeklassare i de kommunala skolorna hade våren 2018 de högsta betygsresultaten under den senaste tioårsperioden. Nu visar också den nationella betygsstatistiken för våren 2018 att betygsresultaten är på samma nivå som riket.

Fortsatt bättre betyg för Ales nior

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:40 CEST

I dag slutar Ales nior grundskolan med medelbetyget 222 meritvärdespoäng. Det är hela 13 meritvärdespoäng över förra årskullen. Dessutom har skillnaden mellan flickor och pojkar minskat. - Årets resultat ska tas som ett bevis för att det arbete i gör i skolan fungerar, men vi får absolut inte slappna av, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i utbildningsnämnden.

​Ekonomiska anpassningar för äldreboendena

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 16:25 CEST

Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Antalet äldre i Ale ökar. För att inte stå med för få boendeplatser i framtiden har Ale fler platser än vad som behövs just nu. Budgeten för 2018 är utformad utifrån att Göteborgs stad skulle hyra överskottet av platserna från den 1 mars. Men fler äldre än man trodde dog under vintern och Göteborg meddelade i april att staden inte kommer att köpa några boendeplatser i Ale i år. Därmed får Ale kommun inte in de hyrespengar man räknat med i budgeten, 16,6 Mkr. Dock finns avtalet med Göteborg kvar och situationen kan ändras under året.

Beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

På dagens möte i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade en inte helt enig nämnd att gå vidare med två förslag. Syftet är att minska kostnader samtidigt som kvaliteten för de boende påverkas så lite som möjligt:

Alternativ 2 – Tillfällig stängning av avdelningar
En avdelning på boendet Garverivägen och en avdelning på boendet Fridhem stängs i höst i avvaktan på behov.

Alternativ 4 – Minskning av personalkvot/lägenhetI dag är bemanningen 0,68 årsarbetare under dag och kväll och 0,2 årsarbetare på natten per lägenhet. Beslutet innebär en sänkning till 0,66 årsarbetare dag och kväll. Bemanningen på natten blir densamma (se tabell i slutet av pressmeddelandet).

- Självklart är det ett tungt beslut, men genom att stänga två avdelningar tillfälligt tills vi behöver dem kan vi hantera överkapaciteten. Revideringen av bemanningen gör att vi närmar oss snittkostnaden för verksamheten jämfört med andra kommuner, säger Monica Samuelsson (S), ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämndkollegan och vice ordföranden Lars Kopp (M):

- Ingen av oss kunde förutse att ekonomin skulle bli så här. Vi har funderat över vilka förändringar vi kan göra som är minst dåliga för hyresgästen. Vi inom Alliansen valde då alternativ 1 som förhoppningsvis skulle göra en mindre påverkan på personalen och i framtiden kunna leda till en lugnare arbetsmiljö.

Det alternativ 1 som Lars Kopp syftar på skulle innebära en anpassning i scheman utifrån beläggning, alltså att bemanningen anpassas till antalet nyttjade lägenheter (Exempel: Om två lägenheter är tomma på en enhet minskas bemanningskravet med 2 x 0,68 årsarbetare).
Länk till tjänsteskrivelsen för att se hela alternativ 1.

Utöver tillfälliga stängningar och minskad bemanning beslutade nämnden att ge sektor arbete, trygghet och omsorg i uppdrag att hitta fler åtgärder i hela sektorn, från medarbetare till chefer, för att minska kostnaderna med 3,8 Mkr under 2018. Dessutom ska sektorn se över alla verksamheter där Ale kommun ligger över snittkostnaden och föreslå åtgärder för att sänka kostnaderna på lång sikt. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ber också om extra tillskott på 4 Mkr från kommunstyrelsen.

Bemanning i jämförelse med andra kommuner

Jämfört med flera näraliggande kommuner har Ale en relativt hög personalkvot.

Kommun Dag och kväll Natt
Ale 0,66 0,2
Alingsås 0,67 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Göteborg stad, Askim-Frölunda-Högsbo 0,52 0,13
Härryda 0,64 0,18
Kungälv 0,64 0,16
Lerum 0,54 0,10-0,14
Lilla Edet 0,64 0,12
Mölndal 0,62 (2017 års siffror) 0,15 (2017 års siffror)
Partille 0,58-0,63 0,11-0,12
Stenungsund 0,64 ej svar
Tjörn 0,63 0,14

Ale kommun på sociala medier

       

Äldreomsorgen i Ale har överskott på boendeplatser. Nu jobbar politiker och tjänstemän för att hitta lösningar på det ekonomiska underskottet som ska påverka dem som bor i kommunens äldreboenden så lite som möjligt.

Läs vidare »

Björn Järbur lämnar Ale

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:20 CET

Björn Järbur slutar som kommunchef i Ale kommun och blir sjukhusdirektör för NU-sjukvården. – Det är bara att gratulera VGR till en klok rekrytering, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Pia antar nya utmaningar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 09:46 CET

Efter närmare fyra år som näringslivschef i Ale kommun väljer Pia Areblad att gå vidare. Pia ska istället ansvara för Göteborgs stads näringslivsstrategiska program – Ny näringslivschef ska rekryteras i Ale.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikation
  • kabjripgn.zvdiqockhmenhrs@wpalwze.svsetg
  • 0303-33 03 44
  • 0704-32 03 44

  • Presskontakt
  • Tillförordnad kommunchef
  • keuvn.tbguilnnecesmlsoxhn@moalbue.bzseha
  • 0303-70 32 78

Om Ale kommun

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Europaväg 45, fyrfältsväg, som förbinder Ales samhällen, samt en dubbelspårig järnväg med fem pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen gör Ale till en av Sveriges mest tillgängliga kommuner.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs Ale kommun av Socialdemokraterna, Miljöpartiet ,Vänsterpartiet och Aledemokraterna. Oppositionen utgörs av övriga partier varav Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale samarbetar. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna.

Ale kommun föddes 1974 och bildandet var ett resultat av riksdagsbeslutet om att Sverige skulle inrätta storkommuner. De tre kommunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda gränsade till varandra och samarbetade först i vad som kallades Surte kommunblock, innan de tillsammans bildade Ale kommun.

Här har människor bott i tusentals år. Fornlämningar visar att människor i alla tider valt Ale för boende och handel. Det har gjorts fynd av stenyxor, skrapor och pilspetsar från boplatslämningar, daterade till 7000-5000 f Kr. Det gynnsamma läget längs älven och de vackra och omväxlande omgivningarna gör det lätt att förstå varför Ale varit, och alltjämt är, ett attraktivt val.