Skip to main content

Vision Nödinge 2020

Blogginlägg   •   Sep 04, 2014 12:29 CEST

Nödinge står inför stora förändringar. Den nya pendeltågstationen och utbyggnaden av E45 innebär att Nödinge på ett nytt och kraftfullt sätt knyts ihop med sin omvärld. Det behövs därför en samlad bild av hur kommunen vill se en framtida struktur i centrala Nödinge.

Strukturstudie

Målet med arbetet, som gått under namnet Strukturstudie för centrala Nödinge, har inte varit att ta fram en färdig utbyggnadsplan då en sådan lätt blir inaktuell när förutsättningarna ändras. Istället har uppdraget varit att föreslå hur strukturen i dagens centrum bör utvecklas och sedan utifrån detta formulera en vision för bebyggelseutvecklingen.

Vision

Visionen för centrala Nödinge bygger på fem stadsbyggnadsprinciper som tillsammans bär visionen om utvecklingen av centrala Nödinge fram till 2020. Principerna anger planeringsaspekter som är viktiga för ett attraktivt och livskraftigt centrum.

  • Tänk kollektivtrafik!
  • En levande handel, kommersiell och offentlig service är en viktig del i ett levande samhällscentrum
  • Ett centrum med hög tillgänglighet
  • Fler boende i centrum ökar förutsättningarna för ett levande centrum
  • Skapa en attraktiv närmiljö

Strukturstudie för centrala Nödinge har godkänts av kommunstyrelsen