Skip to main content

Invigning av tre vandringsstigar i Ekskogen i Ale kommun

Nyhet   •   Okt 26, 2012 15:11 CEST

Ekskogen vid Rödjans industriområde, mellan Nödinge och Nol, har nu fått tre vandringsstigar; en röd, en blå och en ”Sagostig” på 1,4 km. Sagostigen är en naturstig för alla barn med små figurer i träden här och där.

Nittio förskolebarn invigde stigen i oktober tillsammans med pedagoger och sagofigurer. Göran Fransson, kommunekolog i Ale kommun, i samarbete med folkhälsoplanerare Birgitta Freden, bibliotikarie Ann Franzén, kultursamordnare Sofie Rittfeldt ligger bakom initiativet. Också Anders Ulander, informatör på Ale-byggen, är med på ett hörn eftersom stigarna ligger nära Ale-byggens bostadsområde.

Stigarna är markerade med färgklickar på träden som visar hur man skall gå. Fram till den 30 november pågår en tipspromenad på Sagostigen. Svaren på frågorna kan lämnas in på Ale biblioteket, Nödinge. På Sagostigen finns också två lådor barnen kan kika i för att få lite tips.

-          Det kommer säkert fler tema och arrangemang på Sagostigen framöver, säger Birgitta Freden, folkhälsoplanerare Ale kommun. Vi vill gärna lyfta fram de natur- och kulturstigar vi har i Ale.

För mer information kontakta Birgitta Freden, birgitta.freden@ale.se, tel: 0303 33 01 41